โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Modular Power Solution ensures round-the-clock operations.

15 มีนาคม 2021

Atlas Copco Rental UK provided a total solution to ensure the round-the-clock operation of a floating production storage and offloading asset.

Semco Maritime, a leading project developer for the oil and gas industry, was awarded a yard stay project with Altera Infrastructure for its floating production storage and offloading (FPSO) asset, the Voyageur Spirit. Built in 2008, the Voyageur Spirit is a cylindrical Sevan 300 type which will be moored and maintained at Kishorn Port on the North West coast of Scotland.

Semco Maritime required a total rental solution to power the vessel’s electrical systems, deliver compressed air and, let’s not forget, store the 60,000L of diesel required to ensure round-the-clock operation. Which explains why they got on board with Atlas Copco Rental!

A flexible approach

The Voyageur Spirit needed to be kept in port. Taking this into account, our team of experts worked closely with the Semco Maritime team to understand their requirements and objectives.

We harnessed this insight to design an efficient, compact and reliable total rental solution. Our flexible approach allowed us to adapt the recommended solution as the project evolved, to ensure the final package met all of Semco Maritime’s needs.

A state-of-the-art total solution

Our solution comprised of a complex array of generators, compressors, dryers, fuel tanks, manifolds, hoses, and cables – all of which are designed and built to work together in unison whilst making best use of the limited space available.

To power the vessel’s main electrical systems, the state-of-the-art Atlas Copco QAS 400 and QAS 630 power modules deliver 1000kVA of electrical power at 690V via a step-up transformer. The more compact QAE 30, on the other hand, serves the stairwell lighting. Finally, a XAVS 238 compressor with CD 185 dryer provides a constant supply of dry air to reliably drive the ship’s platform systems.


Our customer also benefits from our advanced technology as our generators and compressors allow for remote performance monitoring. As part of our total solution to Semco Maritime, we remotely monitor key information such as fuel consumption to continually ensure maximum efficiency of the equipment.

In addition, thanks to our innovative power management system, the generators automatically start, stop and load share depending on power demand. This means the 400kVA generator will only run at peak moments, reducing fuel consumption and service intervals.

With Atlas Copco Rental you always get more than just a machine! Our certified Service Engineers managed the entire installation and commissioning of the equipment. They also perform a regular check-up and maintenance of the package every 10 days, to ensure optimum performance of the equipment at all times.

The Voyageur Spirit is to be moored at Kishorn Port until its next assignment. Thanks to the flawless operation of our total solution, she will be ready to resume her offshore duties at a moment’s notice.