Membran Kurutucu ile Basınçlı Havayı Kurutmak

Drying Compressed Air Wiki Air Treatment

Atmosferdeki havada her zaman bir miktar su buharı bulunur. Hava sıkıştırıldığında su konsantrasyonu da artar. İleride kompresör sisteminde sorun çıkmasını engellemek için basınçlı havanın şartlandırılması gerekir. Bu yazıda membran kurutucular ile havayı kurutma konusundan bahsedeceğiz.

Membran kurutucu nedir?

membran kurutucular, basınçlı havayı kurutmak için kullanılır

Membran kurutucular, havadaki gaz bileşenlerinin seçici geçirgenlik özelliğinden yararlanır. Kurutucu, iç kaplaması olan ve binlerce küçük, içi boş polimer fiberi barındıran bir silindirdir. Bu fiberler, su buharını gidermek için seçici geçirgenlikten yararlanır. Filtrelenmiş olan nemli basınçlı hava silindire girdiğinde, membran kaplaması su buharının membran çeperinden geçmesine ve fiberler arasında toplanmasına izin verir. Bu sırada kuru hava silindirdeki fiberlerden geçmeye devam eder ve neredeyse gelen nemli hava ile aynı basınç değerine sahiptir. Membrandan geçen su, silindirin dışındaki atmosfere serbest bırakılır. Geçirgenlik veya ayrılma, içi boş fiberin içi ve dışı arasındaki kısmi gaz basıncı farkından kaynaklanır.

Membran kurutucuların kullanımı kolaydır, sessiz çalışırlar, hareketli parçaları yoktur, düşük miktarda enerji tüketirler ve minimum seviyede bakım ihtiyaçları vardır (büyük oranda kurutucudan önceki filtreler). Membranlar ile, suyu gidermenin yanı sıra gaz bileşenlerini ayırmak da mümkündür ve bu fiber malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Molekül boyutlarındaki farklardan ve membrandaki gaz çözünürlüğünden yararlanarak farklı gazlar ayrılır. Daha küçük molekül boyutuna sahip olan gazlar, daha büyük difüzyon özelliğine sahiptir ve hareket kabiliyeti farkları ile uygun şekilde ayrılabilir. Böylece bazı membranlar örneğin nitrojen jeneratörü üretmek için kullanılabilir.

İlgili yazılar

Kompresörümde Neden Su Var?

Kompresörünüzden su mu geliyor? Endişelenmeyin! Kompresörlerin havayı sıkıştırırken su üretmesi çok normaldir ve bir kurutucu kullanarak bunu durdurmak son derece kolaydır.