Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Hizmet verilen endüstriler
Atlas Copco Rental
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Solutions
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hava hattı aksesuarları
Ürünler
Hava hattı aksesuarları
Hava hattı aksesuarları
Malzeme kaldırma araçları
Ürünler
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Servis
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Servis
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Güç Ekipmanı
Solutions
Ürünler
Güç Ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Ürünler
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı

Kompresör Sektöründe Geçerli Standartlar ve Yönetmelikler

Compressed Air Wiki Basic Theory

Basınçlı hava sektörü, diğer birçok endüstriyel sektörde olduğu gibi yönetmeliklere tabidir. Bunlar arasında mevzuatlarla tanımlanan gerekliliklerin yanı sıra isteğe bağlı yönetmelik veya tavsiyeler ile ulusal ve uluslararası standartlar yer almaktadır.

Endüstri standartları

standartlar ve yönetmelikler
Bazı durumlarda standartlarda yer alan düzenlemeler, mevzuatlar yoluyla yürürlüğe konduklarında bağlayıcı olurlar. Bir ticari anlaşmada atıfta bulunulan bir standart da bağlayıcı olabilir. Bağlayıcı düzenlemeler örneğin insanların ve varlıkların güvenliği ile ilgili olurken, isteğe bağlı standartlar teknik özellikler, kalite seçimi, performans ve raporlama ölçümleri, üretim çizimleri vb. yoluyla yapılacak işi kolaylaştırmak için kullanılır.

Uluslararası standardizasyonun üreticiler, mühendislik şirketleri gibi ara taraflar ve son müşteriler açısından faydaları nettir. Ürün ve sistemlerin birbiriyle değiştirilebilirliğini artırır ve performans beyanlarının eşit şartlarda karşılaştırılmasını sağlar. Söz konusu performans beyanları işletme, çevre ve güvenlik konularını kapsayabilir.

Standartlar yasa koyucular tarafından sık sık pazar üzerinde dengeli etki bırakmanın bir yolu olarak kullanılır. Standartlar ulusal, uluslarüstü (Avrupa) ve uluslararası düzeyde standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra belirli endüstriyel sektörlere (petrol endüstrisi, basınçlı hava endüstrisi, elektronik endüstrisi vb.) odaklanan belirli ticaret örgütleri tarafından da oluşturulabilir, yayınlanabilir ve sürdürülebilir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulan standartlar ISO üye ülkeleri tarafından kendi takdirlerine göre ulusal standartlara dönüştürülebilir. CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından oluşturulan standartlar 30 üye ülke tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, uyumlaştırılmış standartlar açısından ulusal standarda dönüştürülmesi zorunlu olabilir.

Tüm standartlar çeşitli ulusal standardizasyon örgütlerinden alınabilir.
Basınçlı hava endüstrisinde standartlar PNEUROP (Basınçlı hava ekipmanı, vakum pompası, pnömatik alet ve benzeri ekipman üreticileri Avrupa komitesi) ya da CAGI (Amerika Birleşik Devletleri Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü) gibi ticaret örgütleri tarafından oluşturulabilir. Bu belgelere örnek olarak kompresör kapasitesi için performans ölçüm standartları, basınçlı havadaki yağ içeriği vb. sayılabilir ve bunlar bir uluslararası standardın geliştirilmesi beklenirken yayınlanmıştır.

Derleme

Basınçlı hava endüstrisindeki güncel (2010) standartları içeren örnek liste aşağıda verilmiştir. Listedeki referanslar hem Avrupa hem de ABD standartlarını içermektedir. Pneurop standardı girişimleri genellikle Amerikan pazarı için yayınlanan bir CAGI standardıyla paralel olarak yayınlanmaktadır. Belirli bir pazar gerekliliği/talebi belirli bir tarihteki yayına atıfta bulunmadıkça en güncel yayının kullanıldığından emin olmak için yayınlayan kuruluştan bunları kontrol etmeniz önerilir.

Makine güvenliği
AB Makine yönergesi 2006/42/EC, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları – Güvenlik gereklilikleri

 • EN ISO 12100-1:2003 AMD 1 2009, Makine Güvenliği – Temel kavramlar, Genel tasarım ilkeleri – Bölüm 1: Temel Terminoloji, Metodoloji

 • EN ISO 12100-2:2003 AMD 1 2009, Makine Güvenliği – Temel kavramlar, Genel tasarım ilkeleri – Bölüm 2: Teknik İlkeler

Basınçlı ekipman güvenliği
AB Yönergesi 87/404/EC, Basit basınçlı tanklar
AB Yönergesi 97/23/EC, Basınçlı Ekipmanlar, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN 764-1 ila 7, Basınçlı ekipmanlar

 • EN 286-1 ila 4, Hava veya nitrojen saklamak için tasarlanan basit, alev almayan basınçlı tanklar

Çevre
AB Yönergesi 2000/14/EC, Açık Alan Gürültü Emisyonu, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN ISO 3744:2009, Ses basıncını kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin belirlenmesi – Mühendislik yöntemi

 • EN ISO 2151:2004, Kompresörler ve vakum pompaları için gürültü testi yönetmeliği – Mühendislik yöntemi

 • AB Yönergesi 2004/26/EC, Karayolu dışında kullanılan motorlar için emisyon standardı – Stage III seviyeleri 2006 ile 2013 arasında uygulanmıştır, Stage IV ise 2014'ten itibaren uygulanmaktadır

 • Karayolu dışında kullanılan motorlar için ABD Federal Emisyon standardı – Tier III seviyeleri 2006 ile 2008 arasında uygulanmıştır, Tier IV ise 2008 ile 2015 arasında uygulanmıştır

Elektrik güvenliği
AB Yönergesi 2004/108/EC, Elektromanyetik uyumluluk, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN 61000-6-2:2005, Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - BÖLÜM 6-2: Genel Standartlar - Endüstriyel Ortamlar için Bağışıklık

 • EN 61000-6-4:2006, Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - BÖLÜM 6-4: Genel Standartlar - Endüstriyel Ortamlar için emisyon standartları

AB Yönergesi 2006/95/EC, Alçak Gerilim Ekipmanları, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN 60034- Bölüm 1 ila 30, Döner Elektrik Makineleri – Güç Değerleri ve Performans

 • EN 60204-1:2009, Makine Güvenliği – Elektrikli Makine Ekipmanları – Bölüm 1:Genel Gereklilikler

 • EN 60439-1:2004, Alçak gerilim ve kontrol grupları – Bölüm 1: Tip deneyleri yapılmış ve tip deneyleri kısmen yapılmış gruplar

Tıbbi cihazlar-genel
AB Yönergesi 93/42/EC, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:

 • EN ISO 13485:2000, Plastik Boru sistemi – İç basınç altında sızdırmazlık testi yöntemi

 • EN ISO 14971:2007, Tıbbi Cihazlar – Tıbbi Cihazlarda risk yönetimi uygulaması

Standardizasyon
ISO 3857-1:1977, Kompresörler, pnömatik aletler ve makineler - Terimler Sözlüğü - Bölüm 1: Genel

ISO 3857-2:1977, Kompresörler, pnömatik aletler ve makineler - Terimler Sözlüğü - Bölüm 2: Kompresörler

ISO 5390:1977, Kompresörler - Sınıflandırma


Teknik özellikler ve testler
ISO 1217:2009, Deplasmanlı kompresörler – Kabul testleri

ISO 5389:2005, Turbo kompresörler - Performans testi yönetmeliği

ISO 7183:2007, Basınçlı hava kurutucular - Teknik özellikler ve testler

ISO 12500:2007-Bölüm 1 ila 3, Basınçlı Hava Filtreleri – Test Yöntemleri

ISO 8573-Bölüm 1 ila 9, Basınçlı Hava - Kirleticiler ve saflık sınıfları – Test Yöntemleri

 

İlgili yazılar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

SI Sistemi

SI sistemi kompresör dünyasında yaygın olarak kullanılır. SI sistemi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Basınçlı Hava Nedir?

Basınçlı hava her yerdedir ama tam olarak nedir? Gelin sizi basınçlı hava dünyasıyla tanıştıralım ve bir kompresörün temel çalışma ilkelerini açıklayalım.