Kompresör Sektöründe Geçerli Standartlar ve Yönetmelikler

Compressed Air Wiki Basic Theory

Basınçlı hava sektörü, diğer birçok endüstriyel sektörde olduğu gibi yönetmeliklere tabidir. Bunlar arasında mevzuatlarla tanımlanan gerekliliklerin yanı sıra isteğe bağlı yönetmelik veya tavsiyeler ile ulusal ve uluslararası standartlar yer almaktadır.


Endüstri standartları

standartlar ve yönetmelikler

Bazı durumlarda standartlarda yer alan düzenlemeler, mevzuatlar yoluyla yürürlüğe konduklarında bağlayıcı olurlar. Bir ticari anlaşmada atıfta bulunulan bir standart da bağlayıcı olabilir. Bağlayıcı düzenlemeler örneğin insanların ve varlıkların güvenliği ile ilgili olurken, isteğe bağlı standartlar teknik özellikler, kalite seçimi, performans ve raporlama ölçümleri, üretim çizimleri vb. yoluyla yapılacak işi kolaylaştırmak için kullanılır.

Uluslararası standardizasyonun üreticiler, mühendislik şirketleri gibi ara taraflar ve son müşteriler açısından faydaları nettir. Ürün ve sistemlerin birbiriyle değiştirilebilirliğini artırır ve performans beyanlarının eşit şartlarda karşılaştırılmasını sağlar. Söz konusu performans beyanları işletme, çevre ve güvenlik konularını kapsayabilir.

Standartlar yasa koyucular tarafından sık sık pazar üzerinde dengeli etki bırakmanın bir yolu olarak kullanılır. Standartlar ulusal, uluslarüstü (Avrupa) ve uluslararası düzeyde standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra belirli endüstriyel sektörlere (petrol endüstrisi, basınçlı hava endüstrisi, elektronik endüstrisi vb.) odaklanan belirli ticaret örgütleri tarafından da oluşturulabilir, yayınlanabilir ve sürdürülebilir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulan standartlar ISO üye ülkeleri tarafından kendi takdirlerine göre ulusal standartlara dönüştürülebilir. CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından oluşturulan standartlar 30 üye ülke tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, uyumlaştırılmış standartlar açısından ulusal standarda dönüştürülmesi zorunlu olabilir.

Tüm standartlar çeşitli ulusal standardizasyon örgütlerinden alınabilir.
Basınçlı hava endüstrisinde standartlar PNEUROP (Basınçlı hava ekipmanı, vakum pompası, pnömatik alet ve benzeri ekipman üreticileri Avrupa komitesi) ya da CAGI (Amerika Birleşik Devletleri Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü) gibi ticaret örgütleri tarafından oluşturulabilir. Bu belgelere örnek olarak kompresör kapasitesi için performans ölçüm standartları, basınçlı havadaki yağ içeriği vb. sayılabilir ve bunlar bir uluslararası standardın geliştirilmesi beklenirken yayınlanmıştır.

Derleme

Basınçlı hava endüstrisindeki güncel (2010) standartları içeren örnek liste aşağıda verilmiştir. Listedeki referanslar hem Avrupa hem de ABD standartlarını içermektedir. Pneurop standardı girişimleri genellikle Amerikan pazarı için yayınlanan bir CAGI standardıyla paralel olarak yayınlanmaktadır. Belirli bir pazar gerekliliği/talebi belirli bir tarihteki yayına atıfta bulunmadıkça en güncel yayının kullanıldığından emin olmak için yayınlayan kuruluştan bunları kontrol etmeniz önerilir.


Makine güvenliği

AB Makine yönergesi 2006/42/EC, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:Basınçlı ekipman güvenliği

AB Yönergesi 87/404/EC, Basit basınçlı tanklar

AB Yönergesi 97/23/EC, Basınçlı Ekipmanlar, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:Çevre

AB Yönergesi 2000/14/EC, Açık Alan Gürültü Emisyonu, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:Elektrik güvenliği

AB Yönergesi 2004/108/EC, Elektromanyetik uyumluluk, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:AB Yönergesi 2006/95/EC, Alçak Gerilim Ekipmanları, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:Tıbbi cihazlar-genel

AB Yönergesi 93/42/EC, aşağıdaki standartlara atıfta bulunur:Standardizasyon

ISO 3857-1:1977, Kompresörler, pnömatik aletler ve makineler - Terimler Sözlüğü - Bölüm 1: Genel


ISO 3857-2:1977, Kompresörler, pnömatik aletler ve makineler - Terimler Sözlüğü - Bölüm 2: Kompresörler


ISO 5390:1977, Kompresörler - Sınıflandırma

Teknik özellikler ve testler

ISO 1217:2009, Deplasmanlı kompresörler – Kabul testleri


ISO 5389:2005, Turbo kompresörler - Performans testi yönetmeliği


ISO 7183:2007, Basınçlı hava kurutucular - Teknik özellikler ve testler


ISO 12500:2007-Bölüm 1 ila 3, Basınçlı Hava Filtreleri – Test Yöntemleri


ISO 8573-Bölüm 1 ila 9, Basınçlı Hava - Kirleticiler ve saflık sınıfları – Test Yöntemleri


 


İlgili yazılar

SI Sistemi

SI sistemi kompresör dünyasında yaygın olarak kullanılır. SI sistemi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Basınçlı Hava Nedir?

Basınçlı hava her yerdedir ama tam olarak nedir? Gelin sizi basınçlı hava dünyasıyla tanıştıralım ve bir kompresörün temel çalışma ilkelerini açıklayalım.