Bir hava motorunun performansı

Bir hava motorunun performansı, giriş basıncına bağlıdır.

Performanslı hava motoru

Motor tüm tork eğrisi boyunca çalışabilir

Sabit giriş basıncı olduğunda hava motorları karakteristik doğrusal çıkış torku/devir ilişkisine sahiptir; ancak hava kaynağını regüle ederek kısma veya basınç regülasyonu teknikleri ile bir hava motorunun çıkış gücü kolayca değiştirilebilir. Hava motorlarının özelliklerinden biri, motora zarar gelmeden tüm tork eğrisi boyunca serbest devirden durana kadar çalışabilmeleridir. Serbest devir* veya rölanti devri, çıkış mili üzerinde yük olmayan çalışma devri olarak tanımlanır. *Serbest Devir = Yük uygulanmadığında çıkış milinin döndüğü devir.

Güç Eğrisi

Güç eğrili hava motoru

Bir hava motorunun ürettiği güç, tork ve hızdan oluşur. Hava motorlarının kendilerine özgü bir güç eğrisi vardır. Maksimum güç, serbest hızın yaklaşık %50'sindeyken elde edilir. Bu noktada üretilen torka genellikle "maksimum güçte tork" adı verilir. Güç formülü: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = güç [kW] M = tork [Nm] n = hız [rpm]

Çalışma noktası

Çalışma noktalı hava motoru

Bir hava motorunun çalışma noktası

Bir uygulama için hava motoru seçerken ilk adım, "çalışma noktasını" tespit etmektir. Bu değer, motordan beklenen çalışma devri ve bu noktada gereken tork değerine bağlıdır. Not: Motorun o anda çalışmakta olduğu tork/devir eğrisi üzerindeki noktaya çalışma noktası adı verilir.

Hava tüketimi

Bir hava motorunun hava tüketimi, motor devri ile birlikte artar ve bu nedenle serbest devirde en yüksek değerindedir. Hareket etmezken bile (tam basınç uygulandığında) motor hava tüketir. Bu, motorun içindeki dahili kaçak miktarına bağlıdır. Not: Hava tüketimi l/sn cinsinden ölçülür; ancak bu basınçlı havanın motor içinde kapladığı hacim anlamına gelmez. Bu havanın atmosferik basınca genleşmesine izin verildiğinde kaplayacağı hacme karşılık gelir. Bu, tüm pnömatik ekipmanlar için kullanılan bir standarttır.