%73 Üretkenlik Artışı

Yapısal veri analizi süreci ile bir yıl içinde ilk seferde doğru yapma oranında %92,5'ten %98'e artış kaydedilmiştir. Bu üretkenlik artışı daha az yeniden çalışma, daha yüksek son ürün kalitesi ve montaj hattında maksimum çalışma süresi ile elde edilmiştir. Bunlar Atlas Copco ToolsNet gibi akıllı süreç izleme ve analiz yazılımlarının sunduğu çok sayıda avantajdan yalnızca bazılarıdır. Montaj işlemini izleme, belgelendirme, analiz etme ve iyileştirme kabiliyetini artırır.

Sorunlar en sık karşılaşılan "uygun olmayan" uygulamaları sistematik ve düzenli bir şekilde kontrol ederek tespit edilir ve giderilir. Takip bilgileri, hız ve ekranlar analiz edilir.