Phát triển cùng chúng tôi

Không có gì làm chúng tôi vui thích hơn là những con người có tham vọng và động lực. Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sẽ nuôi dưỡng sự nhiệt tình và hỗ trợ bạn trong mọi việc bạn làm.

Phát triển nghề nghiệp của bạn

Đối với chúng tôi, phát triển cá nhân và trách nhiệm đi đôi với nhau. Từ ngày đầu tiên, bạn được trao cho sự tự do và trách nhiệm cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Bạn có lựa chọn đầu tiên trong tất cả các vị trí còn trống chúng tôi có trên toàn cầu. Đánh giá hiệu quả làm việc hàng năm, huấn luyện và thị trường việc làm nội bộ là ba cách mà chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trên hành trình của bạn.

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy không có hai con đường sự nghiệp nào là tương tự nhau. Hay nói theo cách khác, con đường sự nghiệp của bạn như thế nào là tùy ở bạn. Chúng tôi muốn bạn nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình và chúng tôi khuyến khích bạn trong mọi bước đi, bất kể độ tuổi, giới tính hay quốc tịch của bạn là gì.

Dù sao đi nữa, nếu bạn hạnh phúc, thì khách hàng của chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Chúng tôi tập trung vào khả năng lãnh đạo xuất sắc vì chúng tôi biết rằng đó là điều giúp bạn phát triển. Khi bạn phát triển, chúng tôi cũng phát triển theo. Mô hình của chúng tôi đơn giản nhưng là công cụ tuyệt vời mang lại sự tự do, nghĩa vụ và trách nhiệm cho bạn.

Thành công của chúng tôi được xây dựng trên những giá trị mạnh mẽ và những con người tài năng cống hiến hết mình cho những giá trị đó. Bằng cách cung cấp những công cụ giúp bạn thành công, chúng tôi giúp đỡ nhau phát triển.

Sứ mệnh

Tôi được trao một sứ mệnh ba năm. Chúng tôi tin rằng những kỳ vọng rõ ràng mang lại sự tự do, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Tầm nhìn

Dựa trên sứ mệnh được trao cho mình, tôi tạo ra tầm nhìn cho điều tôi muốn hoàn thành. Tôi phát triển tầm nhìn đó thông qua tương tác với các bên liên quan khác nhau. Sau đó, tôi đưa tầm nhìn của mình lên cho quản lý xác nhận.

Chiến lược

Tôi định nghĩa chiến lược, các mục tiêu và hoạt động cần thiết để đạt được tầm nhìn của tôi.

Cơ cấu

Tôi định nghĩa cơ cấu mình cần để thực hiện chiến lược. Một cơ cấu bao gồm các quy trình và tổ chức.

Con người

Tôi gắn kết mọi người bằng cách chia sẻ tầm nhìn của tôi và thông qua việc phát triển những con người có năng lực và trung thành ở quanh tôi. Khi sứ mệnh của tôi hoàn tất, tôi tự hào bước tiếp và tìm kiếm thử thách đẳng cấp thế giới mới.