Tiết kiệm chi phí thuê bên thứ 3

Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì. Tự tạo khí nitơ giúp loại bỏ chi phí xử lý, nạp và chuyển khí

Hấp thụ áp suất chuyển đổi

Công nghệ PSA đảm bảo doanh số vượt trội cho sự đầu tư của bạn. Các rây phân tử cácbon đảm bảo độ tinh khiết cao

Luôn có sẵn khí N2

Các hệ thống NGP của chúng tôi luôn có sẵn. Không còn rủi ro ngừng sản xuất do thiếu nguồn cung khí nitơ nữa

Khí N2 độ tinh khiết cao

NGP cung cấp khí nitơ có độ tinh khiết từ 95% đến 99% để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của bạn

Cắm điện và chạy

NGP sẵn sàng sử dụng khi giao hàng. Tất nhiên là bạn phải kết nối nguồn cung khí nén khô

Câu chuyện của khách hàng

Sách quảng cáo khí công nghiệp

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF