Máy sấy khí có màng

Dòng sản phẩm máy sấy khí có màng hoàn chỉnh

liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Tăng độ tin cậy

Nước và các hạt dầu trong khí nén của bạn làm tăng rủi ro mòn trong hệ thống khí và các dụng cụ khí. Các máy sấy khí có màng của chúng tôi giảm đáng kể nguy cơ đó, đồng thời tăng độ tin cậy của hệ thống và giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém

Giảm chi phí năng lượng

Khí sạch, đã qua xử lý giảm đáng kể nguy cơ mòn và rò rỉ trong hệ thống của bạn. Kể cả rò rỉ 3mm cũng có thể tăng hóa đơn năng lượng đến 1800 Euro hàng năm

Bảo vệ hoạt động sản xuất của bạn

Khí nén tiếp xúc với sản phẩm cuối không nên ảnh hưởng đến sản phẩm. Các giải pháp xử lý khí của chúng tôi cung cấp khí khô, sạch sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cuối