Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions

Ít phải bảo dưỡng

Khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng dài
Dễ tiếp cận các linh kiện chính

Lắp đặt nhanh & dễ vận hành

Kích thước gọn nhẹ chỉ 0,13 m2
Thiết kế dọc đơn giản
Lắp đặt cắm điện và chạy
Chỉ báo điểm đọng sương để xác nhận chất lượng không khí

Tiết kiệm chi phí

Hệ thống làm mát hiệu quả đảm bảo chi phí năng lượng thấp
Ít phải sửa chữa dụng cụ, máy và đường ống