Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Phin lọc khí nén

Phin lọc khí nén và các giải pháp lọc

Rất nhiều lựa chọn giải pháp lọc dành cho khí nén với nhiều loại và cấp độ phin lọc khác nhau. Ra đời với sự hỗ trợ của kiến thức ứng dụng chuyên gia mà chúng tôi nắm được.

Liên hệ với chúng tôi

Tự phát triển và kiểm tra

Nhóm phụ trách sản phẩm phin lọc của chúng tôi tận tâm làm việc và chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp lọc vượt trội của riêng mình. Điều này giúp chúng tôi có được kiến thức chuyên sâu về cơ chế lọc, thiết bị kiểm tra tiên tiến và các đổi mới đột phá.

Kiểm soát chất lượng khắt khe

Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi đã sản xuất toàn bộ dòng phin lọc của riêng mình trên dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất và sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt nhất trong ngành.

Hiệu suất được chứng nhận

Tất cả các kiểm tra đều được tự thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 8573 và ISO 12500 cũng như tại các phòng thí nghiệm bên ngoài được TÜV xác nhận độc lập.

Phin lọc khí

Rất nhiều lựa chọn giải pháp lọc dành cho khí nén với nhiều loại và cấp độ phin lọc khác nhau. Ra đời với sự hỗ trợ của kiến thức ứng dụng chuyên gia mà chúng tôi nắm được.

Khí chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhiều ngành và đặc biệt thiết yếu trong các ứng dụng khí thở như ngành sản xuất dược phẩm và sơn phun.