Bảo trì tối thiểu, độ tin cậy cao

Nhờ không có bộ phận chuyển động nào, các bộ tách nước cung cấp độ tin cậy cao trong khi chỉ cần bảo trì tối thiểu. Có sẵn phiên bản tự động và thủ công

Tiết kiệm năng lượng

Chức năng xả thông minh giám sát lượng nước ngưng tụ tích tụ bằng cảm biến đo mức chất lỏng. Nó loại bỏ nước ngưng tụ chỉ khi nào cần thiết để tránh lãng phí khí nén và tiết kiệm năng lượng đáng kể

Nhiều loại để bạn lựa chọn

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị xả EWD đa dạng để xử lý nước ngưng tụ nhiễm dầu, bao gồm các kiểu máy có thêm lớp phủ cứng để xử lý nước ngưng tụ không dầu và có hoạt tính mạnh

Xả ngưng tụ được điều khiển điện tử

Van xả WD 80 cung cấp hệ thống xả nước ngưng tụ hoàn toàn tự động, gom nước ở đáy bình chứa khí. Thiết bị xả EWD được điều khiển điện tử, nghĩa là chúng giám sát lượng nước ngưng tụ tích tụ bằng cảm biến đo mức chất lỏng và loại bỏ nước ngưng tụ chỉ khi nào cần thiết để tránh lãng phí khí nén.

Tài liệu tải xuống