Giải pháp của chúng tôi
Atlas Copco Rental
Các giải pháp
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Các giải pháp
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Air Motors
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Industrial Tools & Solutions
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process gas and air equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất
Máy nén khí
Máy nén khí
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Bảo trì tối thiểu, độ tin cậy cao

Nhờ không có bộ phận chuyển động nào, các bộ tách nước cung cấp độ tin cậy cao trong khi chỉ cần bảo trì tối thiểu. Có sẵn phiên bản tự động và thủ công

Tiết kiệm năng lượng

Chức năng xả thông minh giám sát lượng nước ngưng tụ tích tụ bằng cảm biến đo mức chất lỏng. Nó loại bỏ nước ngưng tụ chỉ khi nào cần thiết để tránh lãng phí khí nén và tiết kiệm năng lượng đáng kể

Nhiều loại để bạn lựa chọn

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị xả EWD đa dạng để xử lý nước ngưng tụ nhiễm dầu, bao gồm các kiểu máy có thêm lớp phủ cứng để xử lý nước ngưng tụ không dầu và có hoạt tính mạnh

Xả ngưng tụ được điều khiển điện tử

Van xả WD 80 cung cấp hệ thống xả nước ngưng tụ hoàn toàn tự động, gom nước ở đáy bình chứa khí. Thiết bị xả EWD được điều khiển điện tử, nghĩa là chúng giám sát lượng nước ngưng tụ tích tụ bằng cảm biến đo mức chất lỏng và loại bỏ nước ngưng tụ chỉ khi nào cần thiết để tránh lãng phí khí nén.

Tài liệu tải xuống