Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions

Hệ thống khí đáng tin cậy

Các thiết bị xả tự động chống gỉ ngăn nước ngưng tụ từ các bình chứa khí tích tụ trong các bộ làm mát

Bảo trì tối thiểu

Bảo trì mà không cần di chuyển các bộ phận, các bộ tách nước có chế độ xả thủ công và tự động

Tiết kiệm năng lượng

Chức năng xả thông minh giám sát lượng nước ngưng tụ tích tụ bằng cảm biến đo mức chất lỏng. Loại bỏ nước ngưng tụ chỉ khi nào cần thiết để tránh lãng phí khí nén

Lắp đặt linh hoạt

Bạn có thể lắp đặt các bộ tách nước WSD của chúng tôi vào bất kỳ điểm nào trong lưới khí

bộ tách nước WSD

Các bộ tách nước WSD của Atlas Copco được làm hoàn toàn từ các vật liệu chống gỉ, tách nước hiệu quả bằng bình xyclon. Bảo trì mà không di chuyển các bộ phận, các bộ tách nước có chế độ xả thủ công và tự động để ngăn nước ngưng tụ tích tụ trong các bộ làm mát của hệ thống khí nén. Sản phẩm được cung cấp theo tiêu chuẩn với các bộ làm mát khí HD và TD của Atlas Copco, bạn có thể dễ dàng lắp đặt bộ tách nước WSD vào bất kỳ điểm nào trong lưới khí.


Tài liệu tải xuống