Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions

Hệ thống tái tạo năng lượng máy nén

Tiết kiệm năng lượng với các máy nén có dầu GA hoặc không dầu ZR

Contact Liên hệ với chúng tôi

Hiệu suất năng lượng tại Atlas Copco

Trẻ con luôn nói sự thật!... Hãy nghe chính lũ trẻ nói. Chúng tôi là công ty đầu tư vào các giải pháp có hiệu quả năng lượng.

Loading...

Giảm mức tiêu thụ năng lượng, loại bỏ khí thải, tiết kiệm tiền

Khí nén là một trong những tiện ích quan trọng nhất của ngành công nghiệp. Nhưng đồng thời nó cũng là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất. Vì vậy, tiết kiệm năng lượng máy nén có tác động đáng kể lên chi phí và môi trường.

Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

Khi nhìn vào lượng phát thải khí cacbon thông thường của một máy nén - từ giai đoạn thiết kế xuyên suốt đến tái chế thiết bị - năng lượng mà máy tiêu thụ chiếm 99% lượng khí CO2 thải ra.

Vì tiêu thụ năng lượng đại diện tiêu biểu cho hơn 80% chi phí vòng đời của một máy nén, tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống khí nén sẽ có tác động rất lớn đến việc bảo vệ không chỉ môi trường mà còn cả kết quả kinh doanh sau thuế của bạn.

Mặc dù các hệ thống khí nén nhìn chung chiếm khoản 10% tổng tiêu thụ điện công nghiệp, nhưng con số này có thể lên tới 40% trên hóa đơn tiền điện đối với các nhà máy nhất định.

Hệ thống tái tạo nhiệt của máy nén hoạt động như thế nào?

Đến 94% năng lượng điện được chuyển đổi thành nhiệt nén. Không có tái tạo năng lượng, lượng nhiệt này sẽ thất thoát vào khí quyển qua hệ thống làm mát và phát xạ.

Bạn có thể sử dụng nước nóng được thu hồi từ hệ thống khí nén cho các mục đích vệ sinh và làm nóng không gian. Nhưng điều này đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng quy trình. Sử dụng nước nóng như là nguồn cấp trước của nồi hơi hoặc dùng trực tiếp vào các quy trình cần nước có nhiệt độ từ 70 đến 90°C có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí cho các nguồn năng lượng chẳng hạn như khí tự nhiên và dầu đốt lò.

Brochures