LED light towers

This innovative, fully directional, LED
lens design means we maximize the light
coverage and reduce “lighting waste”.

READ MOREMetal halide towers

The reliable metal halide solution with robust canopies, make them suitable for tough environments.

READ MORE

Download library

  • Hilight light tower leaflet Turkish 2.6 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet French 4 MB, PDF
  • HiLight light tower leaflet German 2.6 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Italian 2.7 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Polish 2.7 MB, PDF

load more

Request for more information

Khi bạn gửi yêu cầu này, Atlas Copco sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua thông tin được thu thập. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.