Giải pháp của chúng tôi
Atlas Copco Rental
Các giải pháp
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Các giải pháp
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Air Motors
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Industrial Tools & Solutions
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process gas and air equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất
Máy nén khí
Máy nén khí
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Hydraulic and pneumatic pumps

Hydraulic and pneumatic centrifugal and diaphragm pumps

Contact me

Toggle

5 sản phẩm được tìm thấy

DIP 25

  Pneumatic centrifugal pump for clean low viscosity fluids

 • Energy : Pneumatic
 • Max. head : 25 m
 • Pump flow max : 1.680 l/min
Atlas Copco pneumatic pumps
DIP 35

  Pneumatic centrifugal pump for clean low viscosity fluids

 • Energy : Pneumatic
 • Max. head : 35 m
 • Pump flow max : 1.320 l/min
Atlas Copco pneumatic pumps
DIP 65

  Pneumatic centrifugal pump for clean low viscosity fluids

 • Energy : Pneumatic
 • Max. head : 59 m
 • Pump flow max : 660 l/min
Atlas Copco pneumatic pumps
DOP 15N

  Pneumatic diaphragm pump for polluted high viscosity fluids

 • Energy : Pneumatic
 • Max. head : 59 m
 • Pump flow max : 420 l/min
Atlas Copco pneumatic pumps
DOP 15F

  Pneumatic diaphragm pump for polluted high viscosity fluids

 • Energy : Pneumatic
 • Max. head : 59 m
 • Pump flow max : 420 l/min
Atlas Copco pneumatic pumps