Tập đoàn

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các giải pháp về năng suất bền vững. Khách hàng được hưởng lợi ích từ các sản phẩm máy nén đổi mới, các giải pháp chân không và hệ thống xử lý khí, thiết bị xây dựng và khai mỏ, dụng cụ điện và hệ thống lắp ráp của chúng tôi.