Giải pháp của chúng tôi
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Vacuum solutions

Sơ lược về Atlas Copco

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tập trung vào năng suất, hiệu suất năng lượng, sự an toàn và tiện ích

Chúng tôi đóng góp giá trị trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp chúng tôi giúp tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của khách hàng, đồng thời mang lại lợi ích cho xã hội và giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi gọi đó là Năng suất bền vững.

Được thành lập vào năm 1873, Atlas Copco đã có hơn 140 năm kinh nghiệm trong đồi mới để giữ vững Năng suất bền vững.