Giải pháp của chúng tôi
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Máy nén khí
Solutions
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process Gas and Air Equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất

Bộ quy tắc kinh doanh

Bộ quy tắc kinh doanh của Atlas Copco là hướng dẫn giúp chúng tôi kinh doanh đạo đức và tối ưu hóa tác động từ các hoạt động của chúng tôi lên xã hội và môi trường.

Luật pháp, tiêu chuẩn môi trường và điều kiện xã hội khác nhau rất nhiều ở những quốc gia chúng tôi hoạt động. Bộ quy tắc kinh doanh được thiết kế nhằm vượt qua những thách thức này và đảm bảo rằng chúng tôi luôn hành động với tiêu chuẩn đạo đức và tính liêm chính cao nhất.

Trong trường hợp Bộ quy tắc kinh doanh đề ra yêu cầu cao hơn luật pháp và quy định tại địa phương, chúng tôi nhất định sẽ làm theo chính sách của mình. Và chúng tôi hy vọng các đối tác kinh doanh của mình cũng sẽ làm như vậy.

Bộ quy tắc kinh doanh đã được dịch sang 33 ngôn ngữ để mỗi nhân viên trong Tập đoàn đều thể hiện các giá trị này trong công việc mỗi ngày.