Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Atlas Copco Plant Product Company China Contact

Industrial Technique Asia

Atlas Copco Industrial Technique’s plant in China is located in Qingdao. The plant’s motivated workforce is dedicated to the manufacture of high quality tools, and that is just one of our targets to serve our customer in the best way.

China Plant Product Company

No.192 Zhu Zhou Road
Qingdao, Shandong
266101 china

Contact