Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ năng lượng

Guide Bearing

Ordering numbers and technical data for Guide Bearing are listed below.

Toggle Lọc

16 product(s) found

Guide bearing LSB38 R3

4150224091

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Radius : 3 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Guide bearing LSB38 R3
Guide bearing LSB38 R4

4150224092

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Radius : 4 mm
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
Guide bearing LSB38 R4
Guide bearing LSB38 45°

4150224093

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing LSB38 45°
Guide bearing LSB38 30°

4150224095

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 30 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing LSB38 30°
GUIDE BEARING LSB38 55°

4150224097

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 55 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
GUIDE BEARING LSB38 35°

4150224099

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 35 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing 60

4150224105

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 60 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 45

4175068082

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 45
Guide bearing C 30

4175068280

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 30 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 30
Guide bearing C 60

4175068281

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 60 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 60