Giải pháp của chúng tôi
Atlas Copco Rental
Các giải pháp
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Các giải pháp
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Industrial Tools & Solutions
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process gas and air equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất
Máy nén khí
Máy nén khí
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Guide Bearing

Ordering numbers and technical data for Guide Bearing are listed below.

Toggle Lọc

16 product(s) found

Guide bearing LSB38 R3

4150224091

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Radius : 3 mm
Guide bearing LSB38 R3
Guide bearing LSB38 R4

4150224092

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Radius : 4 mm
Guide bearing LSB38 R4
Guide bearing LSB38 45°

4150224093

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing LSB38 45°
Guide bearing LSB38 30°

4150224095

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 30 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing LSB38 30°
GUIDE BEARING LSB38 55°

4150224097

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 55 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
GUIDE BEARING LSB38 35°

4150224099

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 35 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing 60

4150224105

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 60 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 45

4175068082

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 45 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 45
Guide bearing C 30

4175068280

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 30 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 30
Guide bearing C 60

4175068281

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Chamfer angle : 60 °
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Remark : N/A
Guide bearing C 60