Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Collet Nut

Ordering numbers and technical data for Collet Nut are listed below.

Toggle Lọc

13 product(s) found

Nut

3780272200

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNC 5/8"
 • Length : 16 mm
 • Service equipment type : Pin spanner
Nut

3780272670

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNC 5/8"
 • Length : 13 mm
 • Service equipment type : Pin spanner
Nut
Collet nut

4112107600

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNF 5/8"-18
 • Length : 13 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 11/16"
Collet nut
Nut

4150022100

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : M16x1.5
 • Length : 22 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 18
Nut
Nut

4150076000

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : M14x0.75
 • Length : 27 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 14
Nut
Nut

4150084900

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : M18x1
 • Length : 31 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 19
Nut
Collet nut

4150084901

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : M18x1
 • Length : 32 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 22
Collet nut
Nut

4150126901

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNC 3/8"
 • Length : 8 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 18
Nut
Collet nut

4150126902

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNC 1/2"
 • Length : 8 mm
 • Service equipment type : Wrench A/F 18
Collet nut
Nut

4150141000

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Internal thread size : UNF 3/8"-24
 • Length : 10 mm
 • Service equipment type : Pin spanner