Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Angle Tool Holder

Ordering numbers and technical data for Angle Tool Holder are listed below.

Toggle Lọc

23 product(s) found

Tool holder

4390206080

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 46.5
 • Max H diameter : 51
 • Min B diameter : 46.5
Tool holder
Tool holder

4390206081

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 45.5
 • Max H diameter : 51
 • Min B diameter : 45.5
Tool holder
Tool holder

4390206082

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 46.5
 • Max H diameter : 51
 • Min B diameter : 44
Tool holder
Tool holder

4390206083

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 46.5
 • Max H diameter : 51
 • Min B diameter : 43
Tool holder
Tool holder

4390206084

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 46.5
 • Max H diameter : 51
 • Min B diameter : 42.5
Tool holder
Tool holder

4390206087

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 45.5
 • Max H diameter : 52
 • Min B diameter : 45.5
Tool holder
Tool holder

4390206088

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 46.5
 • Max H diameter : 52
 • Min B diameter : 46.5
Tool holder
Tool holder

4390206090

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 43
 • Max H diameter : 45
 • Min B diameter : 43
Tool holder
Tool holder

4390206180

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 45.5
 • Max H diameter : 45
 • Min B diameter : 45.5
Tool holder
Tool holder

4390206182

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max B diameter : 40.8
 • Max H diameter : 46
 • Min B diameter : 40.8
Tool holder