Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Swiveling Tool Holder

Ordering numbers and technical data for Swiveling Tool Holder are listed below.

Toggle Lọc

13 product(s) found

Swiveling Tool Holder 25 - E

4390190101

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 25 Nm
 • Inner diameter : 40
 • Weight : 2,64 kg
Swiveling Tool Holder 25 - E
Swiveling Tool Holder 50 - E

4390190102

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 50 Nm
 • Inner diameter : 40
 • Weight : 2,7 kg
Swiveling Tool Holder 50 - E
Swiveling tool holder 100 - E

4390208155

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 100 Nm
 • Inner diameter : 40
 • Weight : 2,84 kg
Swiveling tool holder 100 - E
Swiveling tool holder 100 - A

4390208156

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 100 Nm
 • Inner diameter : 39
 • Weight : 2,77 kg
Swiveling tool holder 100 - B

4390208157

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 100 Nm
 • Inner diameter : 43
 • Weight : 2,62 kg
Swiveling tool holder 100 - C

4390208158

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 100 Nm
 • Inner diameter : 45
 • Weight : 2,44 kg
Swiveling Tool Holder

4390208174

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 50 Nm
 • Inner diameter : 43
 • Weight : 2,48 kg
Swiveling Tool Holder

4390208175

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 50 Nm
 • Inner diameter : 45
 • Weight : 2,4 kg
Swiveling Tool Holder

4390208176

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 50 Nm
 • Inner diameter : 36.5
 • Weight : 2,72 kg
Swiveling Tool Holder

4390208177

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Max torque : 200 Nm
 • Inner diameter : 43
 • Weight : 3 kg