Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Fieldbus

Ordering numbers and technical data for Fieldbus are listed below.

Toggle Lọc

6 product(s) found

Anybus CC - Profibus DPV1

8436094005

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - Profibus DPV1
Anybus CC - DeviceNet

8436094010

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - DeviceNet
Anybus CC - EtherNet/IP 2 PORT

8436094015

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - EtherNet/IP 2 PORT
Anybus CC - Profinet IO 2 PORT

8436094020

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - Profinet IO 2 PORT
Anybus CC - CC Link

8436094025

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - CC Link
Anybus CC - CC Link IE

8436094030

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Operating temperature max : 70 °C
 • Operating temperature max : 158 °F
 • Operating temperature min : -40 °C
Anybus CC - CC Link IE