Giải pháp của chúng tôi
Atlas Copco Rental
Các giải pháp
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Các giải pháp
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Industrial Tools & Solutions
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process gas and air equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất
Máy nén khí
Máy nén khí
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Rivet Set

Ordering numbers and technical data for Rivet Set are listed below.

Toggle Lọc

10 product(s) found

Set blank

3006098300

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 12.5
 • Length : 35 mm
 • Shank diameter : 10.0
Snap blank

3085002100

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 16.0
 • Length : 89 mm
 • Shank diameter : 12.7
Set blank

3085002200

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 13.0
 • Length : 81 mm
 • Shank diameter : 10.2
Mandrel blank

3085021200

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 13.0
 • Length : 175 mm
 • Shank diameter : 10.2
Chisel

3085021202

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 13.0
 • Length : 200 mm
 • Shank diameter : 10.2
Flush set

3085032300

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 31.0
 • Length : 76 mm
 • Shank diameter : 12.7
Flush set

3085032400

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 31.0
 • Length : 60 mm
 • Shank diameter : 10.2
Flush set
Flush set

3085034700

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 20.0
 • Length : 35 mm
 • Shank diameter : 10.0
Flush set

3085035200

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 20.0
 • Length : 35 mm
 • Shank diameter : 10.2
Set blank

3085035300

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Face Diameter : 12.5
 • Length : 35 mm
 • Shank diameter : 10.2