Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Emergency Stop

Ordering numbers and technical data for Emergency Stop are listed below.

Toggle Lọc

3 product(s) found

Emergency stop module

4222098292

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

  • Operating temperature max : 50 °C
  • Operating temperature max : 122 °F
  • Operating temperature min : 5 °C
E-stop, compl.

4222133190

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

  • Operating temperature max : 50 °C
  • Operating temperature max : 122 °F
  • Operating temperature min : 5 °C
E-stop, compl.
Indicator Box

8435301004

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

  • Model type : Indicator Box
  • Operating temperature max : 50 °C
  • Operating temperature max : 122 °F