Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

W2415/W2420 PRO Impact Wrench

High power and durability

Contact

The W2415/W2420 PRO Impact Wrench is ideal for tough environments providing fast rundown and tightening. With its proven design the tool features aluminum and magnesium housing. The impact wrench has a powerful impact mechanism for fast rundown with four torque settings.

Features

 • Pun clutch impact mechanism
 • Comfortable soft rubber grip
 • Robust aluminum and magnesium housing
 • Available as Kit version including 5 sockets

Benefits

 • High performance
 • Long service life
 • Low vibrations and noise
Toggle Lọc

2 product(s) found

W2415

8434124856

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 650 Nm
 • Torque range min : 150 Nm
 • Max torque : 750 Nm
W2415
W2420

8434124857

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 1.300 Nm
 • Torque range min : 650 Nm
 • Max torque : 1.700 Nm
W2420