Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

ErgoPulse PTS

Fast, reliable and operator friendly

Contact

This product is no longer available on the market. For replacement, spare parts and service, please contact the nearest Atlas Copco service center.

Toggle Lọc

22 product(s) found

EP5PTS14 HR10-RE

8431037400

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 14 Nm
 • Torque range min : 8 Nm
 • Torque range max : 10 ft lb
EP5PTS14 HR10-RE
EP5PTS12 HR42-RE

8431037405

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 12 Nm
 • Torque range min : 6 Nm
 • Torque range max : 9 ft lb
EP5PTS12 HR42-RE
EP6PTS20 HR42-RE

8431037415

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 8 Nm
 • Torque range max : 15 ft lb
EP6PTS20 HR42-RE
EP6PTS20 HR42-AT

8431037416

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 20 Nm
 • Torque range min : 8 Nm
 • Torque range max : 15 ft lb
EP6PTS22 HR10-RE

8431037420

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 22 Nm
 • Torque range min : 10 Nm
 • Torque range max : 16 ft lb
EP6PTS22 HR10-RE
EP6PTS22 HR10-AT

8431037421

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 22 Nm
 • Torque range min : 10 Nm
 • Torque range max : 16 ft lb
EP7PTS30 HR42-RE

8431037435

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 31 Nm
 • Torque range min : 16 Nm
 • Torque range max : 23 ft lb
EP7PTS30 HR42-RE
EP7PTS30 HR42-AT

8431037437

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 31 Nm
 • Torque range min : 16 Nm
 • Torque range max : 23 ft lb
EP7PTS35 HR10-RE

8431037440

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 35 Nm
 • Torque range min : 18 Nm
 • Torque range max : 26 ft lb
EP7PTS35 HR10-RE
EP7PTS35 HR10-AT

8431037442

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

 • Torque range max : 35 Nm
 • Torque range min : 18 Nm
 • Torque range max : 26 ft lb
EP7PTS35 HR10-AT