Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

G2415 PRO Vertical Grinder

Twice the power. Half the weight

Contact

This product is no longer available on the market. For replacement, spare parts and service, please contact the nearest Atlas Copco service center.

Toggle Lọc

1 product(s) found

G2415

8423252249

Phụ kiện, Phụ tùng, Thông tin sản phẩm

  • Model type : Angle
  • Motor type : Vane
  • Max free speed : 8.500 r/min
G2415