Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Welcome to "Smart Connected Assembly - Powered by data" roadshow


Smart Connected Assembly is Atlas Copco’s response to the fourth industrial revolution. And this year, we bring it to a higher level which will show you how to generate values from data in each phases of the manufacturing processes.

Read more!

Atlas Copco taking its vision of smart factory to a higher level!

The Smart Connected Assembly European Roadshow in 2017-18 was a success and contained 200 events welcoming 7,000 visitors for 47 weeks. This year Atlas Copco is on the road again with the updated concept - “Smart Connected Assembly - Powered by data” Roadshow 2019. Smart Connected Assembly is Atlas Copco’s vision of Industry 4.0, the digitalization of production and assembly. We continue our story by taking our concept to a higher level we call “powered by data”. Let us show you how we can create value with data in each phases of your manufacturing processes!

In 2017 - 2018

200events

7000visitors

47weeks

And now welcome to explore the new one...

Route map

Follow us live

Join our Smart Connected Assembly roadshow!

Khi bạn gửi yêu cầu này, Atlas Copco sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua thông tin được thu thập. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.