Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Đang tải

Ngày 05 tháng 11 năm 2020

Câu chuyện thành công của khách hàng Bơm chân không ngâm dầu

Phoenicia Glass Works, thành lập ở Haifa vào năm 1934 là một trong những nhà sản xuất và nhà phân phối vật đựng bằng thủy tinh lâu đời nhất ở Israel và là công ty Israel duy nhất chuyên sản xuất một loạt vật đựng thủy tinh cho ngành thực phẩm và đồ u...

Reference image for Glass Bottle Manufacturing