Đóng

Đang tải

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Blog 2023

Đã qua rồi thời người bán thịt phải bọc tảng thịt bò của bạn trong giấy báo cũ. Các dây chuyền đóng gói thực phẩm hiện đại được trang bị những tính năng đảm bảo chất lượng, an toàn và thời hạn sử dụng của thực phẩm và việc đóng gói được thực hiện ở t...

FOOD PACKAGING

Ngày 30 tháng 9 năm 2022 - Ngày 30 tháng 9 năm 2022

Câu chuyện thành công của khách hàng 2022 Bơm tăng chân không Bơm chân không ngâm dầu Tin tức về chân không

Tönnies Group là một công ty gia đình hoạt động tích cực ở nhiều cấp trong ngành thực phẩm. Tập đoàn gia đình có hoạt động trên toàn thế giới với tám bộ phận gồm Thịt heo, Thịt bò, Tiện lợi, Xúc xích, Nguyên liệu, L...

Tönnies Group-ES 6V control system and control cubicle

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

2022 Bơm chân không ngâm dầu Tin tức về chân không Câu chuyện thành công của khách hàng

Noelle + von Campe sản xuất vật liệu đóng gói thủy tinh riêng lẻ cho các công ty đóng chai. Chai và lọ riêng biệt có được hình dạng và phần hoàn thiện cuối bằng cách sử dụng công nghệ chân không.

Noelle+van Campe production