Vyhledávání výrobku

BAL-1A 08 : Kulové ventily

8202 0306 03

Ventily společnosti Atlas Copco BAL a BAL-1A jsou díky volbě materiálu vhodné pro vzduch, vodu a mnoho dalších kapalin a plynů. Ventily BAL lze použít při všech nastaveních od zcela otevřené po zcela zavřenou polohu. Ventil BAL-1A je určen pro provoz ve zcela otevřené nebo zcela zavřené poloze.


Vlastnosti a výhody

  • Neobsahují silikon, lze je použít v prostředích se stříkáním laků
  • Maximální průtok s plným průřezem podle standardů DIN pro nízký pokles tlaku
  • Pouzdro a kulička ventilu vyrobená z chromované za tepla lisované mosazi MS 58 pro použití v náročných podmínkách
  • Rukojeti vyrobené ze smaltovaného hliníku pro odolnost při neopatrné manipulaci
  • BAL 1A s přímou rukojetí
  • BAL 1A s teflonovými těsněními

Technický popis


Technická data

Technické údaje
Typ rukojetiPřímá rukojeť
Spojovací závit BSP0.25 inch
Průměr otvoru8 mm
L43 mm
H44 mm
I73 mm

Servis Atlas Copco

Jednička v oblasti údržby nástrojů – servis společnosti Atlas Copco se osvědčil jako řešení, které sníží vaše výrobní náklady. Předpokládané úspory servisního programu závisí na typu výroby vašeho závodu. Uvažována je celá řada faktorů, například: linková sestava či práce na fixních stanicích, frekvence používání nástrojů, typy nástrojů, aplikace a pracoviště.


Servisní služby – opravy

Při dnešních vysokých nárocích na zkrácení prostojů u našich zákazníků se zaměřujeme na specializované dílny, které jsou schopny provést rychlé opravy a generální opravy co nejefektivněji z hlediska nákladů. Z tohoto důvodu máme skladem rozsáhlý sortiment náhradních dílů, který jsme pro zvýšení efektivity rozšířili o přípravky a testovací vybavení. To vše spolu s využitím certifikovaných mechaniků specializovaných na konkrétní modely nástrojů vede ke zkrácení průběžných dob a zvýšení kvality každé opravy. Po provedení servisu se všechny nástroje podrobují důkladným zkouškám podle technických údajů společnosti Atlas Copco.

Více informací o servisních službách
Atlas Copco ToolScan

Servis nástrojů
Výsledky měření Atlas Copco ToolScan™ informují o stavu vašich pneumatických nástrojů a kvalitě dodávek tlakového vzduchu na jednotlivých pracovních stanicích. Tento servis provádí velmi zkušený certifikovaný technik a pokrývá následující oblasti:
  • Sledování dodávky tlakového vzduchu na jednotlivých pracovních stanicích systémem AirScan.
  • Kontrola stavu a výkonu nástrojů
  • Lze přidat i další služby.
Výstup tohoto měření informuje uživatele o stavu dodávky vzduchu a stavu nástrojů včetně doporučení pro vylepšení. Poté se uživatel může – ve spolupráci s naším týmem – rozhodnout o dalším postupu.
Více informací o měření Atlas Copco ToolScan™


Audit energetické účinnosti

Audit energetické účinnosti
V rozvodech stlačeného vzduchu dochází v důsledku netěsností k enormním ztrátám energie. U mnoha instalací je běžně až 20 % ztrát. Při auditu energetické účinnosti společnost Atlas Copco kontroluje statický a dynamický tlak u připojených nástrojů. Měří se a dokumentuje se pokles tlaku a provádí se vizuální inspekce vzduchové instalace. Na základě získaných informací a s využitím softwaru Energy Efficiency Calculator společnost Atlas Copco doporučuje správnou instalaci s ohledem na příslušenství vzduchového rozvodu a různé další aspekty.

Více informací o auditu energetické účinnosti


Bezpečnostní informace

Pro bezpečnou obsluhu nástroje si vždy prostudujte a dodržujte všechny bezpečnostní informace a provozní pokyny. Vždy je třeba dodržovat všechny místní legislativou stanovené bezpečnostní předpisy související s instalací, obsluhou a údržbou.

Bezpečnostní informace
Provozní pokyny
Odeslat příteli TiskSdílet
Odeslat příteli TiskSdílet