Explorac 100 – en kontrollexpert på den snötäckta platån

4 maj 2016

Den tibetanska platån, även kallad ”världens tak”, besitter inte bara en fängslande och ofördärvad naturlig skönhet, den har även ett överflöd av mineraltillgångar.

Explorac 100 reverse circulation drill rig

Huatailong är ett direktägt dotterbolag till China National Gold Group Corp. Det grundades i det autonoma Tibet den 9 december 2007 och samma år erhölls utvecklings- och konstruktionsrättigheter för projektet Jiama (Gyama) för utvinning och anrikning av koppar-polymetalliska fyndigheter. Gruvområdet Gyama är beläget 68 kilometer från centrala Lhasa inom Gyama-byns territorium i distriktet Maizhokunggar Lhasa, på höjder som sträcker sig från 4 000 till 5 407 meter. Med gruvdriftsrättigheter på ett 144 kvadratkilometer stort område utgör det en av de största koppar-/guldgruvorna i Kina. För en förbättrad kontroll av malmhalten och effektivare exploatering av mineraltillgångar förvärvade Huatailong en Atlas Copco Explorac E100-borrigg med omvänd spolning i september 2015. Därmed drogs ridån officiellt upp för den första tillämpningen i Kina av denna världsledande borrigg med omvänd spolning.

“Borriggen Explorac 100 med omvänd spolning bemästrar å andra sidan miljöförhållandena och erbjuder utmärkta prestanda, både vad gäller kallstart av motorn och borrningseffektivitet”

Wang Huan, Ingenjör och chef för borrningsteamet på Huatailongs avdelning för geologiska tillgångar

Snabb provtagning, högre effektivitet

Explorac 100 reverse circulation drilling rig

Officiellt driftsatte Huatailong sin nya Atlas Copco Explorac 100 borrigg med omvänd spolning den 14 september 2015. Riggen är utrustad med en portabel luftkompressor av Atlas Copco DrillAir XRYS1150 Highland-typ, och arbetar från plattformshöjder på 4 800 till 5 200 meter, i omgivningstemperaturer på -5 till 35 °C, en genomsnittlig luftfuktighet på 10 procent och berghårdheten F=10–12. På grund av den krävande miljön kan rotationsenheten endast användas under ett 6-timmars skift per dag. De borrade hålen är 140 mm i diameter och 60 m djupa; borrvinkeln är 90° och avvikelsen regleras till inom 0,1 procent. Den totala borrningseffektiviteten är ca 25 m/h och borrsjunket uppgår till 36 m/h, ungefär dubbelt så mycket som hos likvärdiga provtagningsborrmaskiner med omvänd spolning som tillverkas i Kina.

Enligt Wang Huan, ingenjör och chef för borrningsteamet på Huatailongs avdelning för geologiska tillgångar, minskade hålarrangemangens mått för kärnborrning från 80 × 80 m till 25 × 25 m efter införandet av Atlas Copcos Explorac 100-borrigg med omvänd spolning. Detta uppfyllde fullt ut företagets behov av ökad densitet i malmhaltskontrollerna. Tack vare Explorac 100:s förmåga att borra ut stenpulver direkt och den höga effektiviteten kunde företaget avsevärt förkorta provtagningsperioden och förbättra prospekteringseffektiviteten. Tang Zenglu, produktchef för avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning på Atlas Copcos kundcenter för Gruv- och bergbrytningsteknik för Kina, säger att ”just nu blir borrningstekniken med omvänd spolning allt populärare över hela världen. Denna kostnadseffektiva teknik, som kan ta högkvalitativa torra prover kontinuerligt och snabbt, är förstahandsvalet för provtagning i primär utforskning, malmkroppsutvinning och kvalitetskontroll. Atlas Copcos nya Explorac 100 borrigg med omvänd spolning utvecklades specifikt för prospektering på 100–200 m djup. Kombinationen av en kompakt och hållbar konstruktion med en enorm effekt gör att den kan användas för snabb provtagning av hög kvalitet.”

“Den här borriggen är tekniskt avancerad, lätt att använda och högautomatiserad. Den hjälper oss att styra malmutspädningen, sänka anrikningskostnaden, maximera resursutnyttjandet och förbättra gruvans övergripande lönsamhet”

Wang Huan

Skapad för platån, stabil och tillförlitlig

Explorac 100 Tibet Huatailong

Wang Huan är även nöjd med riggens anpassningsförmåga till höga höjder och berättar: ”På grund av de speciella omständigheterna på platåområdet förväntas borriggar vara extremt tåliga på höga höjder och vid låga temperaturer, och vissa borriggar måste byggas om. Borriggen Explorac 100 med omvänd spolning bemästrar däremot helt miljöförhållandena. Den uppvisar utmärkt prestanda, både vid kallstart och avseende borrningseffektivitet. Och det är värt att nämna att borriggens helt inneslutna motorkonstruktion sänker ljudnivån i arbetsområdet avsevärt.” För att säkerställa borriggens prestanda i arbete och minimera effekten av utbyten av borrverktyg på produktionsschemat, har Huatailong dessutom utrustat borriggen med ett 102 mm-borrmaskinsrör med dubbla väggar för omvänd spolning, en RC50-sänkborrhammare för omvänd spolning och 140 mm-borrkronor från Atlas Copco. Fram till den 10 november 2015 hade borrsträngen och hammaren med omvänd spolning använts i nästan 1 500 m och var fortfarande i gott skick inför framtida bruk. Efter att ha använt den första Explorac 100-borriggen med omvänd spolning i Kina har Wang Huan fullt förtroende för denna konstruktion.

Omvänd spolning 2016 Kundberättelse Riggar för ovanjordsborrning Utforskning Kärnborrningsriggar