Allmänna leverans- och betalningsvillkor

I Sverige är det fyra bolag som ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos produkter. I listan nedan har vi samlat de villkor som normalt tillämpas av respektive bolag, notera att det alltid är de villkor och avvikelser som specificeras i offert och leverensavtal som gäller.

Atlas Copco Compressor AB ansvarar för försäljning och service av stationära kompressorer och tryckluftslösningar.

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden ansvarar för försäljning och service av gruv- och bergbrytningsutrustning

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia ansvarar för försäljning och service av bygg- och anläggninsgsutrustning, portabla kompressorer och generatorer.

Atlas Copco Tools Nordic ansvarar för försäljning och service av industriverktyg, monteringssystem och dess eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster.