Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Torra vakuumpumpar

Torra (processen är fri från kolväte) vakuumpumpar spelar en viktig roll i många vakuumtillämpningar och -miljöer, och Atlas Copco har en mängd olika lösningar för att uppfylla dina behov. Den främsta fördelen med ”torra” pumpar är att det inte finns någon smörjning i huvudpumpkammaren vilket eliminerar kontaminering av processen.

Tillförlitlig prestanda

Tiotusentals klopumpar fortsätter att arbeta tyst och effektivt i alla hörn av världen.

Enkelhet som minskar underhållsbehovet

Enkel men robust konstruktion hjälper till att hålla nere underhållskostnaderna.

Anslutna möjligheter

Användbar för en enorm mängd vakuumtillämpningar.