Stäng

Det första man tänker på när man säger vakuum är ofta antingen yttre rymden eller till och med vanliga dammsugare. Men det är så mycket mer. Det är både ett fascinerande och frustrerande ämne. Genom vår videoserie VACademy försöker vi avmystifiera vakuumvetenskap och -teknik.

Videorna i den här serien är avsedda att ge tydlig och strukturerad information, referensmaterial och vägledning om grunderna i vakuum, vanliga scenarier och en blandning av vetenskapliga principer och praktiska vakuumtillämpningar. 

Vad är vakuum? Allt du behöver veta

Vi börjar med den mest grundläggande frågan av alla – Vad är vakuum?

Gasmolekyler I Vakuumpumpar

Hur reagerar gas- och luftmolekyler i en vakuummiljö? Vi utforskar det här exemplet med ett isblock.

Övertryck kontra absoluttryck och tillämpningstyper

Vi förklarar hur tryck på processen av vakuumpumpar fungerar för olika tillämpningar. När vi till exempel använder en vakuumliknande kraft som lyft-, håll- och formtillämpningar använder vi kraften hos atmosfärsluft för att utföra arbetet.

Plockning och placering – ett gäng hästar skulle inte kunna separera det här!

En resa i vakuumhistorien – Otto Von Guericke och hans hästar illustrerar vakuum för plocksystem.

Ballongexperiment – Förstå tryck och volym på olika processer

Vi använder en ballong i en kammare för att förbättra vår förståelse av förhållandet mellan tryck och volym på två olika typer av processer.


Ideala gaslagen – in och ut

Om det bara fanns en ekvation vi behövde lära oss för att förstå grunderna i industriellt vakuum skulle det vara den ideala gaslagen.

Utjämningstryck – beräkning, förklaring och exempel

Ofta finns det två gasvolymer under olika förhållanden. Ta ett exempel på en vakuumförpackningsmaskin som ventileras till atmosfären som är ansluten via en ventil till en vakuumtank som är redo att starta nästa cykel.

Utpumpningstid – vakuumpump, ekvation och exempel

Ofta måste vi förutsäga den tid det tar för en vakuumpump att tömma en kammare eller process från atmosfäriskt tryck ned till driftvakuum.

Vakuum och höjd | Det här är sambandet

Om vi tänker på jordens atmosfär som en djup luftpool som hålls mot jordens yta av gravitationen blir det lätt att se framför sig hur det atmosfäriska trycket ökar när vi dyker djupare ned i poolen eller närmare planetens yta.

Varför har sifoner en maximal höjd? Princip, historik och antaganden

Sedan antikens Egypten har vi använt sifoner för att överföra vätska mellan behållare eller över barriärer. En sifon är ett rör som bär vätska utan luft och regeln för en lyckad sifon är att vattennivån på utloppssidan måste vara lägre än vattennivån vid inloppet.

Variabel hastighet – belastning, flöde, tryck och effekt

VSD-tekniken (drivning med variabelt varvtal) är en av de viktigaste energibesparande funktionerna i Atlas Copcos vakuumpumpar. Här är ett enkelt diagram där du kan jämföra fyra värden över tid – belastning, flödestryck och effekt i detalj.

Börvärdesstyrning – Ett enklare koncept

Nya vakuumpumpar med variabelt varvtal har öppnat för möjligheter att spara energi genom processoptimering och det viktigaste av detta är kanske konceptet börvärdesstyrning.

Ett knep som visar principerna i arbete i en vätskeringspump

Vi tittar på hur en vätskeringsvakuumpump fungerar med ett smart knep med bara en flaska, en mikrovågsugn och en skål med kallt vatten

Förklaring av vakuumpumpar | Jämföra prestanda och annat

De typer av pumpar som normalt används kallas positivt deplacement och innebär att pumpen isolerar luft vid inloppet och flyttar den till utloppet.

Standard eller normalt flöde | Vakuumpumpar | Industrivakuum

Det faktiska flödet är ett mått på den gasvolym som förflyttas genom vakuumpumpens inlopp under en viss tid.

Centralisering av vakuumsystem – VARFÖR?

Ett centralt vakuumsystem minskar värmen och bullret i en produktionslokal, vilket gör arbetsmiljön säkrare och bekvämare. Det betyder också mycket bättre luftkvalitet eftersom ny teknik avsevärt minskar oljerester och avlägsnar utblås från arbetsmiljön.