Stäng

Vad skulle du säga är det mest betydande genombrottet inom livsmedelsförvaring? Ditt svar blir antagligen kylning. Det ligger mycket i det, men när det gäller förpackning av färskt kött innebar vakuumförpackningar en revolution inom livsmedelsförvaring när de uppfanns under mitten av 1900-talet.

Tack vare vakuumförpackningar kan hållbarheten för färskt kött förlängas, även utan konserveringsmedel, så att konsumenterna får hälsosammare produkter och mindre matavfall. 

Vilka är fördelarna med vakuumförpackat kött?

Den största fördelen är naturligtvis konservering eftersom vakuum förlänger livslängden för färsk fisk och kött avsevärt, samtidigt som egenskaper som smak, saftighet, form och utseende bevaras. Det leder till att mindre mat går till spillo och innebär kostnadsbesparingar för företag och restauranger såväl som för familjer.

Ordning på matlagret är en annan fördel, särskilt på restauranger. Vakuumförpackning av kött och fisk underlättar märkning av förpackningen för att underlätta förvaring och organisering.

Vakuumförpackning kan också förhindra frysbränna, vilket inträffar om kött kommer i direkt kontakt med isen i en frys.

Atlas Copcos vakuumpumpar kan underlätta hållbar livsmedelsproduktion. Våra oljetätade vakuumpumpar GHS VSD+ hjälper Tönnies-koncernen att uppnå sina mål för hållbarhet och energieffektivitet i den toppmoderna förpackningsanläggningen för kött i Tyskland. 

Varför bevarar vakuumförpackningen kött längre?

Färskt kött försämras snabbare på grund av patogena svampar och bakterier som lever av syre i atmosfären. En vakuumpump avlägsnar syret från det förpackade köttet, så att mikroorganismerna inte kan leva och föröka sig.

Hur väljer jag en vakuumpump för förpackning av kött?

Vakuumförpackad fisk

Oavsett om du förpackar färskt kött i liten skala eller driver en enorm fabrik behöver du tillförlitligt vakuum med ett jämnt tryckbörvärde.

Du kan överväga olika pumplösningar beroende på:

  • Volymen i förpackningskammaren. Ju större volym, ju mer luft måste du avlägsna och desto större blir pumpen.
  • Måltrycket (gasbelastning) 
  • Cykeltiden för förpackningsmaskinen. Antalet cykler per minut avgör pumpens hastighet 

När du har bestämt storleken på pumpen kan du välja mellan torr och oljetätad teknik. Båda har sina fördelar, så den bästa lösningen beror på din specifika installation. Har du en produktionshall med flera paketeringslinjer? Ett centraliserat vakuumsystem är den mest effektiva installationen och kan spara in upp till 50 % på energi- och CO2-förbrukningen. Om du tar bort alla pumpar från produktionshallen tar du även bort buller, värme och utsläpp samt möjliggör snabbare underhåll. 

Vilken vakuumpump kan användas i kombination med förpackning i modifierad atmosfär?

Under förpackning i modifierad atmosfär avlägsnas och ersätts omgivningsluften av en skyddande gas, t.ex. kväve, koldioxid eller t.o.m. syre, men i mycket höga koncentrationer, vilket kväver aeroba mikroorganismer.

När det gäller köttförpackning förbättrar dessa höga syrekoncentrationer färgen på det röda köttet samtidigt som det bevaras. Om du behöver en pump för återinjicering av syrgas bör du leta efter följande funktioner:

  • En torrpump, fri från kolväten
  • Oljan i pumpen ska vara inert
  • Tätningarna ska vara syrekompatibla

Våra torra skruvpumpar eller klopumpar är perfekta för förpackning i modifierad atmosfär. Sök i vårt sortiment eller rådfråga en expert om en skräddarsydd lösning.

Hur fungerar ett centralt vakuumsystem för köttförpackning?

För köttförpackningsanläggningar med ett centralt vakuumsystem uppnås den högsta effektiviteten med ett pumpsystem som exakt kontrollerar trycket och har största möjliga kontrollområde. Detta garanterar en konsekvent kvalitet på produkten i förpackningen samtidigt som skadlig atmosfärluft avlägsnas från förpackningen på det mest effektiva och energibesparande sättet. Atlas Copcos breda sortiment av vakuumpumpar, vår energibesparande VSD-teknik för oljetätade pumpar, torrpumpar och vätskeringsvakuumpumpar gör våra pumpar idealiska för centraliserade vakuumsystem som förekommer på de flesta köttförpackningsanläggningar.

Berättelser från våra kunder

Tönnies Group-ES 6V control system and control cubicle

Atlas Copcos oljetätade GHS VSD+-skruvvakuumpumpar

30 september, 2022 - 30 september, 2022

Tönnies Group är ett familjeföretag som är aktivt på flera nivåer inom livsmedelsindustrin. Familjegruppen är aktiv över hela världen med sina åtta divisioner som tillhandahåller griskött, nötkött, färdigmat, korv, ingredienser, logistik, internationella och centrala tjänster. Tönnies Group har 25 internationella kontor och produktionsanläggningar i Tyskland och andra länder.