Stäng

Styr flera vakuumpumpar

Med den senaste HEX@™-styrenheten möjliggör HEX@GRID™ för dig att hålla dig uppkopplad och styra alla dina vakuumpumpar som ett enda system.

HEX@GRID™-optimeringsalgoritm

HEX@GRID™ Optimizer beräknar energiförbrukningen i vakuumpumpen vid varje driftspunkt. Optimizer hittar den bästa kombinationen av pumphastigheter som uppfyller dina processbehov och tar hänsyn till alla kombinationer av pumphastigheter samt den totala energiförbrukningen.

Det finns flera alternativ att välja efter behov

Välj vilken licens av HEX@GRID™ Optimizer, Standard och Link som bäst passar processbehoven. Du kan ansluta 8–20 vakuumpumpar som alla arbetar synkroniserat med HEX@GRID™ för att på bästa sätt hantera flödet och energiförbrukningen i din installation. 

HEX@GRID™ – intelligent, industri 4.0-förberedd styrenhet för flera pumpar

HEX@GRID™ är Atlas Copco Vacuums Industri 4.0-förberedda styrenhet för flera pumpar. HEX@GRID™ är en ny central hjärna för hela vakuumsystemet med extra funktioner och uppkopplingsmöjligheter. HEX@GRID™ utnyttjar de kraftfulla funktionerna hos HEX@™, Atlas Copcos nya styrenhet som hjälper dig att optimera verksamheten, spara energi och underhållskostnader och erbjuder smarta uppkopplingsmöjligheter för Industri 4.0.

 

HEX@GRID™ är viktigt för att hantera ett centralt vakuumsystem med flera VSD-pumpar och bibehålla stabilt tryck. Med smarta kontroller, som virtuell maskin för att spara energi eller Optimizer, får du det mest energieffektiva systemet som är möjligt. Med reservintegrering roteras reservpumparna i vakuumsystemet för optimalt underhåll.

 

 

Fördelar med en helt ansluten industriell vakuumpump

Feature Helt ansluten pump Nätverksansluten pump Frånkopplad pump
Lokal styrning av pumpen med hjälp av frontpanelen på valfritt HMI ✔️ ✔️ ✔️
Lokal åtkomst till pumpinställningarna med hjälp av valfritt HMI, eller
lokalt ansluten enhet
✔️ ✔️ ✔️
Fjärråtkomst till pumpreglage och inställningar via LAN  ✔️ ✔️
Programvaruuppdateringar (nya funktioner och felkorrigeringar)* ✔️

Manuellt varje gång

Manuellt varje gång

Fjärrsupport som tillval från Atlas Copco* ✔️
Användarautentiserad åtkomst till pumpinformation (inklusive driftdata) utan nätverksåtkomst ✔️
E-postmeddelande om pumpfel  ✔️
Ytterligare integrering med lokal BUSS, eller 
platskommunikationsnätverk
✔️ ✔️ ✔️

 
 
 
Ta reda på mer om HEX@GRID™-styrenheten

 

 

Ladda ner våra broschyrer