Plug-and-play

Systemet är utrustat med en tank, ett elskåp med styrenhet och ett filter framför alla pumpar – så det är klart att använda.

Fördelar du kan lita på

Tack vare användningen av våra nya oljetätade GVS A-vingvakuumpumpar kan GVC-systemen garantera hög tillförlitlighet med tålig design och optimal oljebindningsförmåga vid alla driftstryck samtidigt som låga buller- och vibrationsnivåer bibehålls.

Energibesparing

Tack vare regleringen av trycket gör GVC att du kan göra betydande energibesparingar eftersom den endast körs när vakuum behövs.

GVC-serien – tankmonterade centrala system

GVC-serien är tankmonterade centrala system med enstegs, oljetätade roterande lameller och levereras klara att användas med en tank, ett elskåp med styrenhet och ett filter före varje pump. 

Modulära minisystem med full kontroll

Dessa minisystem kan bestå av en till tre pumpar och erbjuda plug-and-play-installation med möjlighet till tryckreglering. 

Enkel service – varje pump kan när som helst isoleras. Dessutom finns en oljetermobrytare, oljenivåmonitor och övertrycksindikator på filtren som standard.

Användarvänlig övervakning med PLC-styrenhet – MK5-styrenhet på Full Feature-versionen. Det finns två GVC-versioner: BASIC och Full Feature.

Tekniska produktspecifikationer

Består vanligtvis av – upp till tre GVS A-pumpar (från 25 till 300 m3/h / från 14 till 176 cfm) – buffertkärl – manuell ventil – dammfilter vid pumpens inlopp – tryckmätare/-givare – styrenhet för tryck i två steg – elskåp med styrenhet – alla anslutningskomponenter

  Metriskt Imperial
Pumphastighet 25–840 m3/h  14–494 cfm
Optimalt tryck ≤ 0,5 mbar  
Kärlets volym 60, 160, 300, 500 eller 1 000 liter  

Hämta vårt datablad