Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Plug-and-play

Systemet är utrustat med en tank, ett elskåp med styrenhet och ett filter framför alla pumpar – så det är klart att använda.

Fördelar du kan lita på

Tack vare användningen av våra nya oljetätade GVS A-vingvakuumpumpar kan GVC-systemen garantera hög tillförlitlighet med tålig design och optimal oljebindningsförmåga vid alla driftstryck samtidigt som låga buller- och vibrationsnivåer bibehålls.

Energibesparing

Tack vare regleringen av trycket gör GVC att du kan göra betydande energibesparingar eftersom den endast körs när vakuum behövs.

Bättre tillförlitlighet med minimalt underhåll

Våra nya tankmonterade centrala plug-and-play-system med oljetätade enstegs vakuumpumpar med roterande lamell från GVC-serien ger det vakuum som behövs till många vakuumkonsumenter.

Modulär


Dessa minisystem kan bestå av en till tre pumpar med samma motor storlek för flöden mellan 1*25 m3/h (1*14 cfm) och 3*300 m3/h (3*176 cfm).

Med plug & play-installation och möjlighet till tryckreglering möjliggör GVC betydande energibesparingar.

Med ett centralt vakuumsystem kan oljeutsläpp och buller elimineras i produktionsområdet, för en bättre miljö för operatörerna.

Ett centralt vakuumsystem innebär även större tillförlitlighet – inga produktionsstopp på grund av ett fel på en vakuumpump.

Enkel service – varje pump kan när som helst isoleras. Dessutom finns en oljetermobrytare, oljenivåmonitor och övertrycksindikator på filtren som standard.

Användarvänlig övervakning med PLC-styrenhet – MK5-styrenhet på Full Feature-modellen
Det finns två GVC-versioner: BASIC och Full Feature.

Tekniska produktspecifikationer

Består vanligtvis av – upp till tre GVS A-pumpar (från 25 till 300 m3/h/från 14 till 176 cfm) – buffertkärl – manuell ventil – dammfilter vid pumpens inlopp – tryckmätare/-givare – styrenhet för tryck i två steg – elskåp med styrenhet – alla anslutningskomponenter

  Metriskt Imperial
Pumphastighet 25–840 m3/h  14–494 cfm
Optimalt tryck ≤ 0,5 mbar  
Kärlets volym 60, 160, 300, 500 eller 1 000 liter  

Hämta vårt datablad