Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Sök i tryckluftsguiden

Wiki / Wikipedia launch graphic

Tryckluftsguiden

Tryckluftsguiden är ett arbetsredskap för alla som arbetar med tryckluft. I Tryckluftsguiden finns grundläggande teoretiska samband samt praktiska råd och tips för alla som väljer och dimensionerar utrustning för tryckluft.

Ställ en fråga

People using the CR App at a construction site

Dimensionera din kompressoranläggning

Vid dimensionering av en kompressoranläggning är det många parametrar som ska beaktas för att den ska passa användarens behov av tryckluft och reservkapacitet samtidigt som den är optimerad för bästa driftekonomi och rustad för fram förändringar och expansion.

People in the field annual report 2018

Välj utrustning till din kompressoranläggning

När det står klart hur kompressorer och annan utrustning bör dimensioneras är det dags att välja själva utrustningen. Valet av utrustning beror på applikationen och de kvalitetskrav som är kopplade till denna. Hänsyn måste också tas till de förutsättningar som finns vad gäller kylning och ventilation.

ZT 45 tooth compressor 3D setup

Installera din tryckluftsutrustning

När valet av kompressorer, luftbehållare, torkar och filter är gjort är det viktigt att själva installationen blir så bra som möjligt vad gäller exempelvis placering, stabilitet, el och distribution.

Oil-free rotary screw ?

Kompression enligt deplacementprincipen

En deplacementkompressor kännetecknas av att den innesluter en volym av gas eller luft och sedan höjer trycket genom att minska den inneslutna volymens utrymme. Det finns olika typer av deplacementkompressorer :

zh6 centrifugal compressor, backward lean impeller design

Dynamisk kompression

En dynamisk kompressor kännetecknas av att luften sugs in i ett snabbt roterande kompressorhjul och accelereras till hög hastighet. Gasen släpps sedan ut genom en diffusor där rörelseenergin omvandlas till statiskt tryck. Det finns olika typer av dynamiska kompressorer:

Compressed air contaminants

Vatten i tryckluften

Vi kompression av luft ökar koncentrationen av vattenånga och vatten i luften. För att undvika problem och störningar genom vattenutfällning i ledningar och ansluten utrustning måste tryckluften torkas. Läs mer om torkning av tryckluft och de olika typer av torkutrustning som finns:

Compressed air contaminants

Föroreningar i tryckluften

Tryckluft kan innehålla oönskade ämnen som kan försämra tryckluftens kvalitet och öka kostnaderna och riskerna i produktionen. Det är därför viktigt att säkerställa att tryckluften håller den kvalitet som krävs för den specifika applikationen. Läs mer om olika typer av föroreningar och vilken utrustning som kan användas för att avlägsna dem:

schematic illustration about compressor regulation and control.

Reglering av tryck och flöde

Oftast önskar man ett konstant tryck i tryckluftsnätet, vilket ställer krav på att tryckluftsflödet från kompressorcentralen kan regleras. Det finns olika reglerprinciper som är mer eller mindre lämpliga beroende på exempelvis typen av kompressor, tillåtna tryckvariationer, tillåtna tryckvariationer och acceptabla förluster:

Atlas Copco Customers are working with SMARTLINK

Kontroll och övervakning

För att styra kompressorerna i enlighet med de reglerprinciper och metoder som finns tillgängliga krävs olika system som kan mäta och övervaka olika parametrar i kompressorn (exempelvis tryck och temperatur). Lär mer om olika typer av kontroller och styrsystem.

oil-free air compressors ZT 160 (VSD)  refrigerant dryer FD 8702 VSD controller Optimizer 4.0

Styrning

I en anläggning med flera maskiner kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö. Läs mer om olika typer av styrsystem.

Nitrogen generator NGP 450 +, oil-free screw compressor ZR 122 VSD FF, N2, PSA

Kvävgas (nitrogen)

Närproducerad kvävgas är är säkrare, billigare och mer driftsäkert än gas på flaska eller tank. Läs mer om kväve och de metoder som används för att säkerställa att nitrogen finns att tillgå i produktionen.