Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
Kompressorguidens filsystem

Tryckluftsguiden

Vi vill hjälpa dig att lära dig allt du vill veta om kompressorer och tryckluftssystem.

Bläddra i guide-avsnitten

Luftbehandling
Guide om luftbehandling
Luftbehandling
Grundläggande teori
Grundläggande teori i Tryckluftguiden
Grundläggande teori
Kompressorer
Guide om luftkompressorer
Kompressorer
Ägarskap
Om ägarskap i Tryckluftsguiden
Ägarskap
Trender
Tryckluftstrender
Trender
Kväve
Om kvävgas i Tryckluftsguiden
Kväve
Syrgas
Om syre i Tryckluftsguiden
Syrgas
Installationsanvisningar
Installationsanvisningar
Har du precis köpt en kompressor och behöver hjälp med att installera den? Titta i våra installationsanvisningar eller kontakta någon av våra kollegor.
 
Har du precis köpt en kompressor och behöver hjälp med att installera den? Titta i våra installationsanvisningar eller kontakta någon av våra kollegor.
Kontakta en tryckluftsexpert
Kontakta en tryckluftsexpert
 

Tryckluftsguiden är en digital sammanfattning på svenska av Atlas Copcos Tryckluftshandbok

Tryckluftsguiden är ett arbetsredskap för alla som arbetar med tryckluft. I Tryckluftsguiden finns grundläggande teoretiska samband samt praktiska råd och tips för alla som väljer och dimensionerar utrustning för tryckluft.
People in the field annual report 2018

Välj utrustning till din kompressoranläggning

När det står klart hur kompressorer och annan utrustning bör dimensioneras är det dags att välja själva utrustningen. Valet av utrustning beror på applikationen och de kvalitetskrav som är kopplade till denna. Hänsyn måste också tas till de förutsättningar som finns vad gäller kylning och ventilation.

ZT 45 tooth compressor 3D setup

Installera din tryckluftsutrustning

När valet av kompressorer, luftbehållare, torkar och filter är gjort är det viktigt att själva installationen blir så bra som möjligt vad gäller exempelvis placering, stabilitet, el och distribution.

Oil-free rotary screw ?

Kompression enligt deplacementprincipen

En deplacementkompressor kännetecknas av att den innesluter en volym av gas eller luft och sedan höjer trycket genom att minska den inneslutna volymens utrymme. Det finns olika typer av deplacementkompressorer :

zh6 centrifugal compressor, backward lean impeller design

Dynamisk kompression

En dynamisk kompressor kännetecknas av att luften sugs in i ett snabbt roterande kompressorhjul och accelereras till hög hastighet. Gasen släpps sedan ut genom en diffusor där rörelseenergin omvandlas till statiskt tryck. Det finns olika typer av dynamiska kompressorer:

Compressed air contaminants

Vatten i tryckluften

Vi kompression av luft ökar koncentrationen av vattenånga och vatten i luften. För att undvika problem och störningar genom vattenutfällning i ledningar och ansluten utrustning måste tryckluften torkas. Läs mer om torkning av tryckluft och de olika typer av torkutrustning som finns:

Compressed air contaminants

Föroreningar i tryckluften

Tryckluft kan innehålla oönskade ämnen som kan försämra tryckluftens kvalitet och öka kostnaderna och riskerna i produktionen. Det är därför viktigt att säkerställa att tryckluften håller den kvalitet som krävs för den specifika applikationen. Läs mer om olika typer av föroreningar och vilken utrustning som kan användas för att avlägsna dem:

schematic illustration about compressor regulation and control.

Reglering av tryck och flöde

Oftast önskar man ett konstant tryck i tryckluftsnätet, vilket ställer krav på att tryckluftsflödet från kompressorcentralen kan regleras. Det finns olika reglerprinciper som är mer eller mindre lämpliga beroende på exempelvis typen av kompressor, tillåtna tryckvariationer, tillåtna tryckvariationer och acceptabla förluster:

Atlas Copco Customers are working with SMARTLINK

Kontroll och övervakning

För att styra kompressorerna i enlighet med de reglerprinciper och metoder som finns tillgängliga krävs olika system som kan mäta och övervaka olika parametrar i kompressorn (exempelvis tryck och temperatur). Lär mer om olika typer av kontroller och styrsystem.

oil-free air compressors ZT 160 (VSD)  refrigerant dryer FD 8702 VSD controller Optimizer 4.0

Styrning

I en anläggning med flera maskiner kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö. Läs mer om olika typer av styrsystem.

Nitrogen generator NGP 450 +, oil-free screw compressor ZR 122 VSD FF, N2, PSA

Kvävgas (nitrogen)

Närproducerad kvävgas är är säkrare, billigare och mer driftsäkert än gas på flaska eller tank. Läs mer om kväve och de metoder som används för att säkerställa att nitrogen finns att tillgå i produktionen.