Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Styrsystem: Övergripande styrsystem

Air compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Control and Data Monitoring

Styrsystemen blir alltmer avancerade och i den snabba utvecklingen erbjuds en rad nya lösningar. I dessa artiklar behandlas några av de styr- och övervakningssystem som används i de vanligast förekommande kompressortyperna. I den här artikeln kommer vi att behandla övergripande styrsystem i en kompressorinstallation.

Varför finns det ett behov av ett övergripande styrsystem?

övergripande styrsystem i en kompressorinstallation är att rekommendera
Kompressorer som ingår i ett system som består av flera maskiner bör koordineras för optimal drift. Det finns många faktorer som talar för övergripande styrsystem. Uppdelning av drifttid mellan maskinerna minskar risken för oväntade driftstopp. Service på kompressorerna blir enklare att planera. Reservmaskiner kan automatiskt kopplas in om något inträffar under drift. Den enklaste och vanligaste formen av övergripande styrsystem är den sedan länge beprövade startföljdsväljaren.

Vad är en startföljdsväljare?

En startföljdsväljare fördelar drifttiden jämnt mellan kompressorerna. Startsekvensen kan styras manuellt eller automatiskt, t.ex. på förinställda tider. Den enkla startföljdsväljaren använder kompressorernas lokala tryckgivare, vilket är en enkel och praktisk lösning. Nackdelen är att det blir relativt stora steg mellan de olika kompressorernas av- och pålastnivåer, vilket i sin tur ger ett relativt brett tryckband (spannet mellan högsta och lägsta tryck) för anläggningen. En väljare av denna typ bör därför inte styra fler än 2-3 kompressorer.En mer avancerad typ av startföljdsväljare har samma typ av sekvensstyrning, men med endast en centralt placerad analog tryckgivare. Den klarar att hålla anläggningens totala tryckband inom några få tiondels bar och kan styra 2-7 maskiner. Startföljdsväljare av denna typ, som väljer in maskiner i fasta sekvenser, tar ingen hänsyn till kompressorernas kapacitet. De anslutna kompressorerna bör därför vara av ungefär samma storlek.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styrsystem: Centralstyrning

26 April, 2022

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

23 February, 2022

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Besparingsmöjligheter för kompressorer

28 June, 2022

I många tryckluftsanläggningar finns betydande och ofta outnyttjade möjligheter till besparingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om hur man kan minska driftskostnaderna för kompressorer.