Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Styrsystem: Övergripande styrsystem

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Styrsystemen blir alltmer avancerade och i den snabba utvecklingen erbjuds en rad nya lösningar. I dessa artiklar behandlas några av de styr- och övervakningssystem som används i de vanligast förekommande kompressortyperna. I den här artikeln kommer vi att behandla övergripande styrsystem i en kompressorinstallation.

Varför finns det ett behov av ett övergripande styrsystem?

övergripande styrsystem i en kompressorinstallation är att rekommendera

Kompressorer som ingår i ett system som består av flera maskiner bör koordineras för optimal drift. Det finns många faktorer som talar för övergripande styrsystem. Uppdelning av drifttid mellan maskinerna minskar risken för oväntade driftstopp. Service på kompressorerna blir enklare att planera. Reservmaskiner kan automatiskt kopplas in om något inträffar under drift. Den enklaste och vanligaste formen av övergripande styrsystem är den sedan länge beprövade startföljdsväljaren.

Vad är en startföljdsväljare?

En startföljdsväljare fördelar drifttiden jämnt mellan kompressorerna. Startsekvensen kan styras manuellt eller automatiskt, t.ex. på förinställda tider. Den enkla startföljdsväljaren använder kompressorernas lokala tryckgivare, vilket är en enkel och praktisk lösning. Nackdelen är att det blir relativt stora steg mellan de olika kompressorernas av- och pålastnivåer, vilket i sin tur ger ett relativt brett tryckband (spannet mellan högsta och lägsta tryck) för anläggningen. En väljare av denna typ bör därför inte styra fler än 2-3 kompressorer.

En mer avancerad typ av startföljdsväljare har samma typ av sekvensstyrning, men med endast en centralt placerad analog tryckgivare. Den klarar att hålla anläggningens totala tryckband inom några få tiondels bar och kan styra 2-7 maskiner. Startföljdsväljare av denna typ, som väljer in maskiner i fasta sekvenser, tar ingen hänsyn till kompressorernas kapacitet. De anslutna kompressorerna bör därför vara av ungefär samma storlek.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styrsystem: Centralstyrning

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.