Kondensatbehandlings- och avtappningslösningar

Ett brett sortiment av pålitliga, rena och kostnadseffektiva industriella kondensatbehandlingslösningar för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck

Kontakta vår expert ring upp mig

Tillförlitlig kondensatbehandling och avtappning

Tack vare vår långa erfarenhet av luftbehandling kan vi se till att du drar nytta av vår djupa kunskap om både kondensatbehandling och avtappning. Förvänta dig optimal tillförlitlighet

Enkel installation, enkel drift

Du får enkel installation och drift med en komplett lösning som tar hand om orent kondensat

Integrerade lösningar

Vårt hanteringssystem för OSD-kondensat är redan integrerat i GA-kompressorerna, vilket eliminerar alla bekymmer i samband med kondensatbehandling

Eftersom olja utgör en risk för miljön måste tryckluftskondensat behandlas på lämpligt sätt. Våra olje-/vattenavskiljarlösningar fångar oljan i kompressorkondensat så att den kan destrueras på ett säkert och miljövänligt sätt.