Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
NGP installation

Kvävgasgeneratorer i Atlas Copcos produktsortiment

Nitrogenhandboken Online - Kapitel 7

Genom att framställa egen kvävgas sänker man sina kostnader för nitrogen och minskar sin miljöpåverkan

Kunder som väljer att framställa sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco säkerställer en kontinuerlig, kostnadseffektiv och säker drift i sin anläggning.

 

Detta kapitel innehåller:

Olika typer av kvävgasgeneratorer

Våra kvävgasprodukter

Andra kapitel

 

Olika typer av kvävgasgeneratorer

En kvävgasgenerator av den typ som Atlas Copco erbjuder är enkelt uttryckt en maskin som filtrerar bort syret ur komprimerad luft. Kvävet och argonet, som i huvudsak är de två övriga gaserna som tryckluft består av, ökar nu i koncentration upp till >99,999 %.

 

Tidigare generationers kvävgasgeneratorer hade en sämre effektivitet och krävde därför en större luftmängd, men med dagens teknologi kan även företag som förbrukar mindre volymer spara både pengar och miljö genom att investera i en egen kvävgasgenerator.

 

Syret kan filtreras bort från luftems övriga beståndsdelar med hjälp av olika teknologier: membranteknologi för applikationer som kräver lägre koncentrationer på mellan 95 och 99,5 % och PSA-teknologi (Pressure Swing Adsorption) för applikationer som kräver koncentrationer på mellan 95 och >99,999 %.

 

Vilken teknologi som är lämplig i det enskilda fallet beror på vilken renhet (eller restsyremängd) som den specifika applikationen kräver. Atlas Copcos kvävgasgeneratorer är effektiva inom ett brett tryckområde, 4-13 bar(g) respektive 5-10 bar(g).

  

Våra kvävgasprodukter

Vi erbjuder kvävgasgeneratorer som passar kunder med både små och stora behov. Våra kvävgasgeneratorer är pålitliga, enkla att drifta och enkla att underhålla.

Sweden-Kvävgas-Nitrogen-NGM

Kvävgasgenerator med medelhög renhet

Kvävgasgeneratorer med membranteknologi

I en membranbaserad kvävgasgenerator passerar tryckluften genom en stor mängd ihåliga fibrer där väggen på fibern (det s.k.  membranet )är genomträngligt. Kvävet passerar långsamt genom membranväggen medan de övriga beståndsdelarna i luften passerar snabbt. Resultatet är kväve med en renhet om 95-99,5 %. Membrangeneratorerna i serien NGM+ och NGMs är stabila och flexibla produkter med hög driftsäkerhet och låga driftkostnader. De är ideala för brandskydd, livsmedelsproduktion, däckpumpning och för LC-MS i ett lab.

Sweden-Kvävgas-Nitrogen-NGP

Kvävgasgenerator med hög renhet


Kvävgasgeneratorer med PSA-teknik

I en PSA -baserad kvävgasgenerator passerar tryckluften en adsorbent som fångar upp, adsorberar, syremolekylerna men låter kvävet passera. Resultatet är kväve med en renhet på upp till 99,999 % vid generatorns utlopp. Kvävgasgeneratorer i serien NGP/NGP+ är att föredra i tillämpningar med högt ställda krav på hög flödeskapacitet och hög renhet. Till vanliga applikationer hör laserskärning, elektroniktillverkning, paketering av mat, förvaring av frukt och plastformning.

Nitrogen skid - generation of on-site nitrogen

KvävgasskidsSmidiga lösningar som tar minimalt med utrymme

En skid för kväve med högt tryck är ett bra alternativ till flytande kväve eller flaskpaket. Skidlösningen ger möjlighet till förvaring av kväve och du kan därför förfoga över din genomsnittliga kväveförbrukning istället för att alltid ha den maximala förbrukningen tillgänglig. Det sparar inledande investeringskostnader och minskar dina driftskostnader drastiskt. Atlas Copcos unika skidlösning förenar ett litet utrymmesbehov, enkel installation, hög tillförlitlighet och överlägsen energieffektivitet.

Die neue Druckluft- und Stickstoffstation bei Vitakraft umfasst fünf drehzahlgeregelte GA-VSD+-Kompressoren (zwei im Bild) sowie einen Stickstoffgenerator des Typs NGP 100+

Effektiva kompressorer

Kompressorer för pålitlig försörjning av kvävgas

Kväveproduktion på plats kräver en mycket tillförlitlig och effektiv tryckluftslösning. Genom sin långa erfarenhet har Atlas Copco lett teknikutvecklingen inom tryckluftsindustrin i årtionden. Vi har ett komplett sortiment av oljesmorda kompressorer och oljefria kompressorer som passar olika typer av applikationer och behov. En befintlig kompressor kopplas enkelt samman med en ny kvävgasgenerator.

Lär dig mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer:

Kvävgasgeneratorer i Atlas Copcos produktsortiment

explainer icon