Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
NGP installation

Våra kvävgasgeneratorer ökar din energieffektivitet och minskar ditt klimatavtryck

Atlas Copco erbjuder kvävgasgeneratorer för olika typer av industrier och applikationer. Vi fokuserar på att din försörjning av kvävgas ska vara så energieffektiv som möjligt samtidigt som den är pålitlig och säker för både människor och miljö.

Kontakta oss för en offert Kontakta vår kvävgasspecialist

Pålitlighet

Med en egen kvävgasgenerator är du inte beroende av en utomstående par för din kvävgasförsörjning. Genom att producera kvävgas on-site säkerställer du att du har den gas du behöver, när du behöver den, med den renhet du behöver.

Energieffektivtet

Genom att producera din egen kvävgas slipper du kostnader för flaskhyra och transporter. Dessutom försvinner kostnader för spill och avdunstning. Vissa kunder kan sänka sina energikostnader med upp till 80 % med egenproducerad kvävgas.

Säkerhet

Med kvävgas på flaska eller tank följer vissa säkerhetsrisker kopplade till hantering och förflyttning av gas. Gasflaskor är tunga och att förflytta gaser under högt tryck medför alltid en viss fara. Med en egen kvävgasgenerator elimineras dessa risker.

Kvävgasgeneratorer från Atlas Copco täcker alla behov

Våra kvävgasgeneratorer är pålitliga, enkla att drifta och enkla att underhålla. Klicka och läs mer om våra produkter.

Sweden-Kvävgas-Nitrogen-NGM

Kväverenhet 95-99,5 %

Kvävgasgeneratorer med membranteknik

I en membrankvägasgenerator passerar tryckluften genom membran som består av paket med ihåliga fibrer. Fibrerna fångar upp kvävgasen men släpper igenom övriga gaser. Resultatet är kväve med en renhet om 95-99,5%. Membrankvävegeneratorer i serien NGM/NGM+ är stabila och flexibla produkter med hög driftsäkerhet och låga driftkostnader. De är ideala för brandskydd, däckpumpning och paketering.

Sweden-Kvävgas-Nitrogen-NGP

Kväverenhet 95-99,999 %

Kvävgasgeneratorer med PSA-teknik

I en PSA -kvävgasgenerator blandas tryckluften med en adsorbent som fångar kvävemolekylerna och adsorberar övriga ämnen. Resultatet är kväve med en renhet upp till 99,999% vid generatorns utlopp. Kvävgasgenerator i serien NGP/NGP+ är att föredra i tillämpningar med högt ställda krav på hög flödeskapacitet och hög renhet. Till vanliga applikationer hör paketering av mat, förvaring av frukt och plastformning.

Nitrogen skid - generation of on-site nitrogen

Kvävgasskids

Smidiga lösningar som tar minimalt med utrymme

En skid för kväve med högt tryck är ett bra alternativ till flytande kväve eller flaskpaket. Skidlösningen ger möjlighet till förvaring av kväve och du kan därför förfoga över din genomsnittliga kväveförbrukning istället för att alltid ha den maximala förbrukningen tillgänglig. Det sparar inledande investeringskostnader och minskar dina driftskostnader drastiskt. Atlas Copcos unika skidlösning förenar ett litet utrymmesbehov, enkel installation, hög tillförlitlighet och överlägsen energieffektivitet.

Die neue Druckluft- und Stickstoffstation bei Vitakraft umfasst fünf drehzahlgeregelte GA-VSD+-Kompressoren (zwei im Bild) sowie einen Stickstoffgenerator des Typs NGP 100+

Effektiva kompressorer

Kompressorer för pålitlig försörjning av kvävgas

Kväveproduktion på plats kräver en mycket tillförlitlig och effektiv tryckluftslösning. Genom sin långa erfarenhet har Atlas Copco lett teknikutvecklingen inom tryckluftsindustrin i årtionden. Vi har ett komplett sortiment av oljesmorda kompressorer och oljefria kompressorer som passar olika typer av applikationer och behov. En befintlig kompressor kopplas enkelt samman med en ny kvävgasgenerator.

Ta också del av mer information om kvävgas samt de industrier och kunder som använder kvävgas

Kvävgas är en av de vanligaste gaserna som finns och den används på olika sätt och för olika ändamål i olika applikationer. Klicka och lär dig mer om kvävgas och hur den används.