Kvävgasgeneratorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kvävgasgeneratorer

Utforska vårt breda sortiment av tillförlitliga kvävgasgeneratorer med hög renhet på plats.

Tillförlitlig gastillförsel

Var inte längre beroende av tredjepartsleverantörer för din kvävgasförsörjning, utan skapa din egen med en av våra gasgeneratorer och få tillgång till kvävgas dygnet runt. Enkelt, tillförlitligt och hållbart.

Kostnadseffektivt

När man tillverkar sin egen gas slipper man kostsam hantering, påfyllning och leveranser. Man minimerar också risken för dyr stilleståndstid på grund av brist på gas.

Plug-and-play

Våra gasgeneratorer levereras klara att användas. Allt som behövs är tillförsel av tryckluft. Inga dyra installationer behövs.

Utforska hela sortimentet


NGM⁺ 7-70: Klassledande kvävgasframställning med membranteknik


NGMs 1-3: Idealisk kvävgasgenerator med membranteknik med lågt flöde


NGP+ 8-1300 PSA-kvävgasgenerator: Förstklassig N2-generator


NGP 10-115 PSA-kvävgasgenerator

 

Membrankvävgasgeneratorer

En kvävgasgenerator med membranteknik extraherar kvävet i tryckluften från en kompressor så att det kan användas för professionella tillämpningar. Tryckluften trycks genom ett membran som är fyllt med ihåliga fibrer. Syre och vattenånga avleds genom fiberväggarna och ventileras bort. Det är endast det mycket torra kvävet inuti fibrerna som trycks ut i andra änden av membranet, klar att användas.

PSA-kvävgasgeneratorer

Pressure Swing Adsorption (PSA) är ett annat sätt att generera kvävgas. PSA-teknik är den idealiska och enklaste metoden om du har en industri som kräver höga renhetsnivåer. Pressure Swing Adsorption separerar kvävemolekyler från syremolekyler genom att fånga in syre från tryckluftsströmmen med hjälp av adsorption. Adsorption sker när molekyler binder sig till en adsorbent, i det här fallet binder sig syremolekylerna till en kolmolekylsikt.

PSA-gasgenerering | Hur fungerar det?

Balkram för kvävgas med högt tryck: allt-i-ett-kväve

Eliminera transport- och driftstoppskostnader med vår unika kvävgasbalkram med högt tryck. En tryckluftsinstallation, komplett med luftbehandlingsutrustning, en kvävgasgenerator, en booster och alla nödvändiga kärl och styrenheter är monterade på en kompakt, driftsatt balkram. Tack vare kvävgasbalkramen får du en energieffektiv och tillförlitlig kvävekälla på plats.

6 fördelar med syrgasframställning på plats

Loading...

Fördelar med kvävgasframställning på plats

Är du trött på att köpa dyr cylinderkvävgas eller flytande kvävgas? En generator på plats erbjuder en mängd fördelar och är den kostnadseffektiva, flexibla lösningen:

  • Minskar kraftigt kostnaden per kväveenhet
  • Ger dig exakt den renhet och mängd kvävgas som dina tillämpningar kräver
  • Sparar utrymme eftersom det inte finns något behov av att förvara skrymmande kvävebehållare
  • Eliminera logistiken (beställning, hantering, lagring av köpt N2)
  • Förbättrar säkerheten genom att avlägsna risker på arbetsplatsen från trycksatta flaskor eller flytande gas
  • När du kombinerar kvävgasproduktion på plats med energiåtervinningsalternativ på kompressorerna kan du själv producera verkligt grön kvävgas.

Upptäck fördelarna med gasgenerering på plats i den här videon.