Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors
Gruvindustri mineralbearbetning gruva gruvdrift raffinaderi kopparsmältverk

Tryckluft för gruvindustrin

Robusta, energieffektiva och säkra kompressorer och blåsmaskiner för alla gruvtillämpningar. Fungerar i de tuffaste förhållandena.

Tåliga och tillförlitliga

Våra kompressorer och blåsmaskiner har ett beprövat rykte för långvarig drift i krävande gruvförhållanden. De är framtagna för att prestera och ger den tillförlitlighet du behöver.

Säkerheten först

Ett omfattande utbud av inbyggda sensorer och säkerhetsventiler som skyddar dina investeringar och medarbetare

Energieffektivitet

Gruvkompressorer med oöverträffad energieffektivitet.

Årtionden av erfarenhet av kompressorer för gruvindustrin

Vi har tillverkat utrustning för gruvindustrin i över ett sekel. Vi hjälper dig att maximera drifteffektiviteten och lönsamheten med oljeinsprutade och oljefria luftkompressorer eller blåsmaskiner för gruvtekniska tillämpningar:

Geologisk prospektering

Dagbrott och underjordsgruvor, samt gruvprocesser
tunneldrivning och ortdrivning, stigortsborrning, hackning, bultning, injektering, sprutbetong, produktionsborrning och -sköljning, sprängladdningar, sprängning, drift av slampumpar, brytning, ventilation, däckfyllning, luft i skyddsrum, serviceluft för verkstäder, pastafyllningsanläggningar, avvattning, krossning, pneumatiska transportanläggningar, kulsintring, filterpressar, mikrobiell rening, sintring, skrädning, last och transport
Raffinering
Smältning, raffinering, återvinning av koksugnsgas, direktreduktion av järnmalm, avsvavling av förbränningsgas, kraftproduktion, avloppsvattenrening, instrumentluft, komprimerad luft, processluft, mineralbearbetning, stora volymer av lågtrycksluft för tillämpningar i utvinningsprocessen eller luft med medelhögt tryck för drift av filterpressar eller pneumatiska reglage.
Pneumatisk transport
Tryck mellan 0,5 bar och 4,0 bar för transport av lätta eller utspädda material.
Filterpressar
Effektiva filterpressar för minskad vattenförbrukning. Tillförlitlig och energieffektiv tryckluft upp till 13 bar. GR-kompressorer för 20 bar.
Mikrobiell rening
Kontinuerlig syretillförsel för optimal tillväxt och aktivitet med ett omfattande utbud av lågtrycksteknik.
Krossning och skrädning
Certifierat oljefria skruvkompressorer av klass 0 förlänger filterdukarnas livslängd, sänker underhållskostnaderna och ökar användningstiden för påsfilter.
Skumflotation
Flerstegs centrifugala och roterande skruvblåsmaskiner för tillförlitlig och energieffektiv drift, vanligen under 1 bar. Bärbara generatorer och krafthanteringssystem för parallell styrning av flera generatorer.

Syre och kväve för raffinering

Utöver kompressorer erbjuder vi ett omfattande utbud av paketerade membran samt syre- och N2-generatorer med PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption) med optimerad renhet för dina specifika processbehov. Våra adsorptions- och kyltorkar och filter garanterar att komprimerad luft och gaser som avges till dina processer ger högsta produktivitet och lägsta totala ägandekostnad. 

  • primärluft till ugnar och brännugnar 
  • elkraftsframställning 
  • instrumentluft 
  • återvinning av gas för koksugnar
  •  avloppsvattenrening 
  • generering av syre och kväve.

Kundberättelser

Tryckluft för gruvindustrin

explainer icon