Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
blåsmaskinslösningar för vattenbruk

Blåsmaskin och syresystem för vattenbruk

Vi erbjuder tekniker med oljefria blåsmaskiner och syresystem för vattenbruk som uppfyller luftkraven för alla dina tillämpningar av luftning och pneumatisk transport inom vattenbruksnäringen. Tillförlitliga och energieffektiva blåsmaskinsprodukter för hållbar produktion inom vattenbruksnäringen.

En rad lösningar för blåsmaskiner och syregenerering

Letar du efter en lob-, skruv- eller turboblåsmaskin eller syregenerator till din fiskodling? Vi erbjuder ett omfattande sortiment av oljefria klass 0-certifierade blåsmaskinslösningar för akvatisk odling.

Upptäck hela vårt sortiment av blåsmaskinstekniker

Variabel lufttillförsel

Våra blåsmaskiner med variabelt varvtal (VSD) kan hjälpa dig att spara upp till 35 % på energikostnaderna genom att automatiskt anpassa lufttillförseln efter luftflödesbehovet i dina tillämpningar. Perfekt för luftning av bassänger och fisktankar.

Kompakta blåsmaskiner

Det finns ofta ont om utrymme, särskilt på öppna vattenodlingar. Vi erbjuder små och kompakta blåsmaskinsprodukter som är enkla att underhålla.

En blåsmaskin för varje process i akvatisk odling

Från odling till hantering: under ditt djurbestånds livslängd använder du olika metoder för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten. Många av processerna inom odling av söt- eller saltvattenslevande organismbestånd som fisk, kräftdjur och blötdjur är beroende av tillförseln av klass 0-certifierad ren, oljefri luft eller – för täta bestånd – syregeneratorer. Vårt sortiment av lösningar för blåsmaskiner och syre erbjuder tillförlitliga blåsmaskiner och syregeneratorer till en låg livscykelkostnad som hjälper dig att garantera kvaliteten på din slutprodukt och stödja din hållbara tillväxt.

Små och effektiva blåsmaskiner

Oavsett om det handlar om att garantera vattenkvaliteten, installera ett effektivt matningssystem, skapa en skyddande bubbelridå eller flytta levande organismer från en plats till en annan, hanterar du flera tillämpningar som kräver tryckluft eller syre. Vi erbjuder kompakta blåsmaskinslösningar som till och med kan placeras direkt på matarpråmar eller båtar och säkerställa driftseffektivitet oavsett process.

Syregenerator på plats för akvatisk odling

Det är viktigt att hålla en hög mättnadsnivå på syret för att säkerställa (livs)kvalitet hos täta bestånd. Våra energieffektiva PSA-syregeneratorer och VSA-syregeneratorer för vattenbruksnäringen ser till att du har tillgång till upp till 95 % syrerenhet dygnet runt och är ett kostnadseffektivt alternativ till flytande gas eller gas på flaska, eftersom du slipper olika omkostnader som tillkommer vid leverans av industriella gaser på flaska och i flytande form.

Tillämpningar av blåsmaskiner och syregenereringssystem inom vattenbruksnäringen

Ett stort antal processer som du tillämpar för att garantera kvaliteten på ditt djurbestånd är beroende av tillförseln av tryckluft eller syre. När du hanterar flera olika processer finns det även olika behov av din blåsmaskin eller tryckluftssystem för vattenbruk.

Luftning

Eftersom syre är en avgörande förutsättning för överlevnaden av alla organismer som lever i vatten är innehållet av löst syre i vattnet en av de viktigaste parametrarna för vattenkvalitet. Luftning är därför en viktig del av produktionsprocessen på havsbaserade och landbaserade fiskodlingar, i lagringstankar för levande fiskar och fiskdammar. Luftningsprincipen används inte bara för att upprätthålla rätt syrenivåer, den bidrar också till vattencirkulation, värmereglering, biologisk behandling, frysskydd i kalla väderförhållanden och minskar temperaturinducerad stress i bestånd. När du hanterar en mängd olika tillämpningar som kräver kontinuerlig syre- eller lufttillförsel i form av fina bubblor behöver du ett tryckluftssystem eller en syregenerator som garanterar hög drifttid. Vi erbjuder enheter med drivning med variabelt varvtal (VSD) som automatiskt anpassar luftflödet efter behovet, så att ingen energi går till spillo.

Pneumatisk transport – matningssystem

Förutom utmärkt vattenkvalitet behöver du även ett effektivt sätt för att mata ditt djurbestånd och dina odlingar med matpellets i olika storlekar eller puder. Detta görs ofta via ett pneumatiskt transportsystem med blåsmaskiner för att förse systemet med tryckluft. Blåsmaskinerna kan installeras antingen i en fiskpråm (för odlingar på öppet vatten) eller som en del av ett stationärt matningssystem (för landbaserade odlingar). Även om storleken på din blåsmaskinsinstallation beror på typen av matpellets och längden på matningsledningarna är en kompakt lösning ett måste, särskilt i fiskpråmar som används på havsbaserade odlingar. Vi erbjuder ett brett sortiment av blåsmaskiner som är anpassade för olika tryck och flöden, så du kan vara säker på att hitta en perfekt lösning i vårt sortiment av blåsmaskiner för alla typer av näringsämnen (från pulver till pellets) du hanterar.

Bubbelridåer

Bubbelridåer används främst på odlingar på öppet vatten och hav som ett hållbart sätt att skydda ditt djurbestånd från olika yttre influenser. En bubbelridå skapar en barriär runt inhägnaderna genom en konstant ström av bubblor, vilket förhindrar att maneter och havslöss tar sig igenom eftersom de har en påtagligt negativ inverkan på beståndets hälsa. För att skapa en bubbelridå behöver du en tryckluftslösning med hög drifttid som kan hantera det kontinuerliga behovet av luft. Våra blåsmaskinstekniker säkerställer hög drifttid och tillförlitlighet och ser till att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt: slutproduktens kvalitet.

Hantering av levande fiskar

Ett trycksystem för att lasta på och av levande fiskar är ett skonsammare och effektivare sätt att transportera levande fiskar och kan användas under fiskarnas olika livscykler. Det hjälper dig att minimera hanteringstiden och öka beståndets välstånd. På odlingar på öppet vatten kan en kompakt luftinstallation placeras direkt på båten. Den oljefria luften från våra blåsmaskiner ökar fördelarna med att använda ett skonsammare och tidsreducerat transportsystem genom att minimera risken för oljeförorening i vattnet och omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla föreskrifterna. Dessutom passar våra kompakta blåsmaskinslösningar perfekt om du vill spara utrymme vid arbete i trånga utrymmen som båtar.

Borttagning av döda fiskar

Döda fiskar kan utgöra ett hälsohot mot ditt djurbestånd och minska driftseffektiviteten, så det är viktigt att de tas bort så snart som möjligt. En snabb och konstant ström av bubblor i en särskild uppsamlare längst ned i en bur kan hjälpa dig att få upp döda fiskar till ytan och sedan på båten. Vi erbjuder robusta och kompakta lösningar som till och med kan placeras direkt på en båt eller pråm och övervakas på avstånd med hjälp av SMARTLINK-teknik.

Blåsmaskin och syresystem för vattenbruk

explainer icon