Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Klass 0

ISO 8573-1 för certifierad oljefri luft

Vi är den första kompressortillverkaren i världen som har blivit certifierad enligt den senaste versionen av branschstandarden inom ren luft: ISO 8573-1 KLASS 0 (2010).

Oljefria kompressorer

Först med att uppfylla ISO 8573-1 (2010) Klass 0

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
Med Atlas Copco eliminerar du riskerna: det finns ingen risk för kontaminering, för skadade eller osäkra produkter, förluster på grund av produktionsavbrott eller att ditt företags välförtjänta rykte äventyras.

Ren luft av högsta kvalitet för krävande miljöer

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
Även små oljekontamineringar kan leda till kostsamma driftstopp och produktskador. Använd våra oljefria lösningar för en ren luft utan motstycke.

Världen föredrar oljefritt

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
Skydda miljön och uppfyll internationella föreskrifter med våra oljefria lösningar, vilka minimerar läckage och energiförbrukning och helt eliminerar behovet av kondensatbehandling.

Sänk ägandekostnaderna

 Class 0 campaign

Du minskar kostnaderna med vår oljefria teknik på fyra sätt:

  • Inga dyra filterbyten
  • Inga extra energikostnader för att motverka tryckfall i luftfilter 
  • Sänkta underhållskostnader 
  • Sänkta kostnader för behandling av oljekondensat

Klass 0 är TÜV-testad

Table Class 0
TÜV är en oberoende internationell organisation som specialiserar sig på att bedöma tekniksäkerhet och kvalitet. Den tyska provningsanstalten TÜV är internationellt erkänd för sitt oberoende, sin neutralitet, sin fackmässiga expertis och sina strikta standarder. Våra oljefria luftkompressorer genomgick de mest krävande tester som finns tillgängliga.

Alla tänkbara oljeformer mättes vid många olika temperatur- och tryckförhållanden, men eftersom inga spår av olja hittades i det utgående luftflödet innebär det att våra kompressorer uppfyller TÜV:s hårda krav.

Uppfyller livsmedelsstandard för högsta kvalitet

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

Vi löser våra livsmedelskunders problem. Vår ISO 22000-certifiering för vår oljefria produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien, samt säkerhetssystemet för livsmedelshantering, gäller alla våra luftkompressorer av Z-typ Klass 0 och matchande torkar och filter. Z-kompressorerna tillverkas i en ren, säker miljö och vi har ett dokumenterat tydligt säkerhetssystem för livsmedelshantering. Ytterligare support tillhandahålls av våra ISO 22000-experter som vägleder dig i processen och hjälper dig med framtida uppdateringar.


Klass 0-branscher

Klass 0 – kundberättelser

Högsta klass. Absolut Klass 0. Se hur flera decenniers erfarenhet av oljefri tryckluft för kritiska tillämpningar kan hjälpa dig

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av oljefria blåsmaskiner på mellan 0 och 4 bar(e)/58 psig. Mer information finns nedan

Hämta