Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Vanliga frågor om klass noll-kompressorer

 
Class Zero PPT Banner Chemical
 

Vilka TÜV-tester krävs för att kvalificeras för ISO 8573-1 KLASS 0?

I del 2 av testningen mäts aerosoler och vätskor. Testningen kan utföras genom delflödesmetoden (B2) eller fullflödesmetoden (B1) (se nedan). I del 5 av testningen mäts endast ånga. Båda testdelarna krävs för certifieringen ISO 8573 KLASS 0. Det innebär att alla tre formerna av oljeförorening – aerosoler, ånga och vätska – måste mätas.

Vad är den avgörande skillnaden mellan delflödestest (B2) och fullflödestest (B1)?

Båda metoderna är godkända för mätning av aerosoler och vätska enligt ISO 8573-1 del 2. Med B2-metoden mäts bara det centrala luftflödet. Oljeaerosoler registreras, men olja som fastnar på rörväggarna (väggflöde) upptäcks inte. De flesta kompressortillverkare föredrar fortfarande den här mindre stränga testmetoden. Med B1-metoden undersöks hela luftflödet. Både aerosoler och olja på rörväggarna mäts. Den här omfattande testmetoden användes för Atlas Copcos oljefria kompressorer. Trots det gick det inte att upptäcka spår av olja i den avgivna luften.

Kan oljeinsprutade kompressorer med oljeavskiljningsfilter leverera oljefri luft?

Den här lösningen kallas ofta ”tekniskt oljefri luft”. Men även under optimala förhållanden och med flera steg av oljeavskiljning är luftkvaliteten tvivelaktig i fråga om olja. För att oljeinsprutade kompressorer ens ska uppnå de allra lägsta kraven på luftkvalitet måste de ha luftkylningsenheter och oljeavskiljning i flera steg med flera komponenter.

Om någon av komponenterna går sönder eller om de inte underhålls på rätt sätt kan det leda till att olja kommer in i en process. Det finns alltid en risk att oljeinsprutade kompressorer ger kontaminerad tryckluft, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för din verksamhet.

Hur påverkas omgivningstemperaturen?

En aspekt som påverkar effektiviteten och renheten i luftsystem är temperaturen. När du använder oljeinsprutade kompressorer med oljeavskiljningsfilter ökar oljemängden i filtermaterialet exponentiellt med temperaturen vid filtreringsgränssnittet. Om omgivningsluften i kompressorrummet stiger till 30 °C kan kompressorns utloppstemperatur vara 40 °C och oljemängden blir då 20 gånger det angivna värdet. Sådana temperaturer är inte ovanliga ens i kallare länder, eftersom temperaturen i kompressorrummet är betydligt högre än utomhus.

Hög temperatur kan också orsaka ökad mängd ånga i luften, och ångan kan överföras till slutprodukten. Dessutom kan hög temperatur förkorta livslängden på aktiva kolfilter. Om temperaturen stiger från 20 °C till 40 °C kan filtrets livslängd förkortas med 90 %. Vad som är än värre är att aktiva kolfilter inte varnar användaren om att de är igensatta. I stället kommer oljan att passera vidare till processerna. För Atlas Copcos oljefria luftkompressorer är luftkvaliteten inte beroende av temperaturen.

Finns det oljeföroreningar i omgivningsluften?

Omgivningsluften innehåller mycket små spår av olja från fordon och industrier. I förorenade områden brukar oljemängden dock inte överstiga 0,003 mg/m³. Detta styrks av tester som har utförts av TÜV i närheten av en fabrik med hög maskinell verksamhet (bl.a. svarvning, fräsning, slipning och borrning).

Fabriken låg i ett område med tung trafik, och det fanns också en sopförbränningsstation i närheten. Luften sugs in i en oljefri luftkompressor, och den extremt obetydliga atmosfäriska oljan försvinner nästan helt genom kondensatet i mellankylaren och efterkylaren, vilket resulterar i ren och oljefri luft för din produktion.