Syrgasgeneratorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Syrgasgeneratorer

Syrgasgenerering på plats är det kostnadseffektiva, säkra och utrymmesbesparande alternativet till att köpa gas från en leverantör.

Lägre kostnad per enhet syrgas

Genom att producera din egen syrgas på plats har du möjlighet att ställa in exakt den renhet som din tillämpning kräver istället för att betala överpriser för överspecificerad syrgas.

Säkerheten först

Tack vare syrgasgeneratorer behöver du inte flytta runt trycksatta cylindrar.

Mindre utrymmeskrav

Genom att eliminera syrgastransporter minskar du miljöpåverkan.

Syrgas (O2) används i en mängd olika branscher, från akvatisk odling till bioenergi, metallurgi och läkemedelsproduktion. Tidigare kunde företag bara få syre från leverantörer. Nu finns det dock ett mycket bättre alternativ för de flesta: syregenerering på plats. Det gör att professionella användare av syrgas kan bli producenter.

Utforska serien


OGP+ 3-30: Klassledande syregenerering

OGP
OGP 2-200: En stabil syrgastillförsel

OGP
PDp+ O₂ 3-670: Förstklassig syrgasfiltrering

 

6 fördelar med syrgasframställning på plats

En pålitlig industrigaskälla är viktig inom många branscher. Atlas Copcos gasgeneratorer är en tillförlitlig källa till kväve och syre. Med en gasgenerator från Atlas Copco kan du framställa din egna kvävgas eller syrgas när du behöver den. Du kan sluta förlita dig på tredjepartsleverantörer för din kväve- och syrgastillförsel. Vår lösning för syrgasframställning erbjuder en mängd fördelar, från kostnadsbesparingar till kontinuerlig tillgänglighet.

Hur fungerar en O2-generator: tryckväxlingsadsorption

Atlas Copcos syregeneratorer använder tryckväxlingsadsorption (Pressure Swing Adsorption, PSA). Generatorn består av två separata tryckkärl fyllda med ZMS-material (zeolitmolekylsil) som separerar syret från den inkommande luften. Vid varje tidpunkt producerar ett av dessa kärl syre medan det andra ”regenererar” sitt mättade ZMS.

Ta reda på mer om tryckväxlingsadsorption och hur det fungerar