Tryckluftslösningar för cementanläggningar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
3D images of blowers in cement plant

Tryckluftslösningar för cementanläggningar

Vi tillhandahåller energieffektiva tryckluftslösningar för all tryckluftsanvändning inom cementfabriker. Vår expertis inom sektorn, fokus på service och globala närvaro resulterar i de mest tillförlitliga tryckluftslösningarna med lägsta totala ägandekostnad inom cementindustrin.

Kontakta vår expert

Heltäckande luftlösningar

Tack vare vår mångåriga expertis inom sektorn har vi samlat djupgående kunskaper om pneumatisk drift och blivit en leverantör av kompletta erbjudanden. Vi har lösningar för alla dina behov, från cementsiloblåsmaskiner till bulkkompressorer

Upptäck våra oljefria luftkompressorer

Tillförlitlighet leder till effektivitet

Våra cementblåsarlösningar är konstruerade för att fungera under extrema förhållanden som värme och regn. Detta i kombination med vårt globala servicenätverk säkerställer att vi maximerar kompressorns driftstid och sänker de totala ägandekostnaderna.

Upptäck våra oljefria blåsmaskiner

Minska energiförbrukningen

Vi tillhandahåller hållbara lösningar för dina tryckluftsbehov och erbjuder olika tryckluftstekniker för cementindustrin. Genom att matcha din tillämpning med rätt tryckluftsteknik kan du spara upp till 35 % på energiförbrukningen, vilket sänker den totala ägandekostnaden ännu mer.

Tryckluft är en integrerad del av cementindustrin

Används som en energikälla för att flytta materialet i processen för cementframställning samt för att driva verktyg som klarar de tuffa förhållandena i processen och mer därtill. Vi erbjuder ett komplett utbud av blåsmaskiner och kompressorer som passar alla dina tillämpningar, så att du får den optimala lösningen för både din produktionsprocess och din verksamhet.

Maximera effektiviteten, minimera ansträngningen

För att ytterligare förbättra effektiviteten hos processen för cementframställning erbjuder vi flera sätt att övervaka och styra dina enheter, minimera energiförbrukningen, övervaka driftsförhållanden och ge information om underhållsstatus. Detta i kombination med vårt globala servicenätverk minskar potentiella driftstopp när underhåll behövs.

Oljefri luft förhindrar föroreningar

Våra oljefria luftkompressorer säkerställer att produktionsprocessen inte saktar ned. Luft som har förorenats av sand, vatten, olja eller fasta ämnen kan orsaka funktionsstörningar hos pneumatiska verktyg och maskiner eller göra driften av ventiler och cylindrar trög och osammanhängande. Dessutom kan det orsaka korrosion och blockeringar, öka underhållskostnaderna och därmed öka ägandekostnaden.

Framgångsberättelser från cementindustrin

Tillämpningar inom cementanläggningar

Pneumatisk transport

Från tunna till täta material erbjuder vi den teknik som uppfyller tryck- och flödeskraven för alla dina pneumatiska transportprocesser.

Lossning av bulkfartyg och tåg

Om du väljer en stationär blåsmaskin istället för en monterad kompressor för att avlasta flygaska från bulkfartyg till silo kan du minska din avlastningstid med 25 %, vilket ökar effektiviteten hos cementblåsmaskinen för lastbilar.

Fluidisering för silo

Vid lossande, blandning och tömning av bulkmaterial blåses luft in i en silo för att ge det ett vätskeliknande tillstånd. Oljefri luft av klass 0 krävs för att säkerställa kvaliteten på cementsilons luftning.

Förbränningsluft

Vid uppvärmning av råmaterial, används förbränningsluft (brännugn). Lufttillförseln måste vara konstant för att förhindra att värmen dör ut.

Kylluft

Exakt lufttillförsel under kylningsprocessen är avgörande, eftersom den är direkt relaterad till tjockleken på klinkerbädden. Styrning av luftflödet är nyckeln. Våra produkter finns med drivning med variabelt varvtal som hjälper dig att justera lufttillförseln och sänka kostnaderna genom att minska processens energiförbrukning.

Luftlyft

Tryckluft används för vertikala transportsystem som en luftlyft eller pump för att transportera material till höjder på över 100 meter. Ett VSD-system hjälper dig att spara energikostnader.

Calcia - France

Pneumatisk transport, Calcia – Atlas Copco

Loading...
Holcim - Belgium

Pneumatisk transport, Holcim – Atlas Copco

Loading...
Upptäck hur vår expertis inom pneumatisk transport bidrar till produktivitet inom cementindustrin
Upptäck hur vår expertis inom pneumatisk transport bidrar till produktivitet inom cementindustrin
 

Våra lösningar för cementindustrin

Oljefria luftkompressorer

Oljeinsprutade kompressorer